Meny
 
 

NiTs prioriterte saker i 2014

Fjoråret ble nok et aktivt år i NiT. Vi økte antall medlemmer fra 1.150 til 1.300, arrangerte 130 seminarer med 10.000 deltagere, hadde høy aktivitet i fagrådene og i GROnett, etablerte oss i en ny kommune og jobbet med mange næringspolitiske saker, hvorav noen med positivt utfall. Når det gjelder næringspolitikk handler det imidlertid om langsiktig jobbing, og mange av sakene på dagorden i 2013 fortsetter inn i 2014.

Oversikten over næringspolitiske saker som fagrådene og NiT er opptatt av er lang – rundt 70 med stort og smått. Styret i NiT velger hvert år ut noen prioriterte saker på lokalt/regionalt nivå, og noen på nasjonalt nivå der vi må jobbe mot stortingspolitikerne våre. For 2014 har styret i tillegg valgt ut to strategiske fokusområder som NiT skal jobbe aktivt med.


Det ene strategiske området er kommersialisering av teknologi som nylig er pekt ut som Trondheimsregionens satsningsområde og kunnskapsnav i regi av Strategisk næringsplan. Næringslivets største komparative fortrinn er nærheten til våre fremragende forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Vi er dyktige på nyetableringer basert på teknologi. Impello-analysen for 2013 viser at vi har 512 teknologiselskaper med 10.000 ansatte som omsetter for 13,3 milliarder kroner. Det viser at vi evner å kommersialisere teknologi, men vi tror vi har mye mer å gå på når det gjelder å bygge lønnsomhet og vekst innenfor dette området, og å få næringslivet til å ta i bruk ny teknologi uavhengig av bransje. NiT vil utarbeide en tiltaksplan for hva vi kan bidra med for at vi skal bli enda bedre på kommersialisering av teknologi i Trondheimsregionen.


Det andre strategiske fokusområdet er tiltak som kan bidra til at næringslivet løser det de peker på som den største utfordringen i årene fremover – tilgang på relevant kompetanse. Tiltak knyttet til å få enda flere studenter til å bli i regionen etter endte studier, og bedre ivaretagelse av utenlandske kompetanseinnvandrere vil stå høyt på NiTs dagsorden.


I tillegg til dette har styret valgt ut følgende prioriterte saker på lokalt/regionalt nivå i 2016:

  • Økonomisk vital og miljømessig god sentrumsutvikling i alle seks kommuner
  • Helhetlig areal- og samferdselspolitikk i regionen
  • Rask og forutsigbar kommunal saksbehandling av bygge- og reguleringssaker
  • Mer næringsfremmende politikere og offentlige administrasjoner

På nasjonalt nivå står disse næringspolitiske sakene øverst på prioriteringslisten:

  • Bygge nasjonal forvaltningsindustri og flere/større aktive eierskapsmiljø
  • Gode utviklingsmuligheter for FoU/utdanningsinstitusjonene
  • Helhetlig transportsystem for gods- og persontransport
  • Redusert samlet skatte- og avgiftsnivå for næringslivet

Vi ser frem til et godt samarbeid med våre politikere også i 2016!

Berit Rian
Adm. direktør


Henter møter...