Meny
 
 

NTNU søker bedrifter for samarbeid

Vil lage tilbud i smidig metodikk.

NTNU inviterer til samarbeid om videreutdanning i smidig metodikk.

 

Har din virksomhet behov for å bygge kompetanse på smidig metodikk («agile») i prosjektarbeid? Der en konvensjonell tilnærming («fossefallsmetoden») gjerne følger et trinnvist løp fra planlegging til gjennomføring, vil en smidig metodikk vektlegge kontinuerlig og iterativ utvikling og testing av ideer. Særlig i prosjekter der rammer og forutsetninger kan være usikre eller i stadig endring vil en smidig tilnærming kunne innebære lavere risiko og større tilpasningsdyktighet. Innen programvareutvikling har man lenge sett fordeler med å jobbe på denne måten, men også andre kan ha mye å hente, særlig i virksomheter der det er viktig å tilpasse seg kunders stadig endrede behov og forventninger i takt med digitaliseringen av samfunnet.

 

Ved NTNU planlegges det nå et videreutdanningstilbud for smidig metodikk i prosjektarbeid. I første omgang skal det søkes om midler fra Kompetanse Norge til å utvikle og pilotere tilbudet og NTNU søker partnere fra næringslivet som ønsker å inngå i et formelt, gjensidig forpliktende samarbeid. Som partner vil din virksomhet få mulighet til å være med å påvirke utformingen av studiet og samtidig sikre et antall gratis deltakere i piloten. Omfanget av bidraget i timer vil måtte avklares nærmere, men det legges til grunn at tilskuddet det søkes om også skal dekke arbeidstid for eksterne partnere.

 

På grunn av nært forestående søknadsfrist (31. oktober) oppfordrer NTNU interesserte parter i å snarest mulig ta kontakt med Haakon Aasprong (mobil: 957 72 545, epost: haakon.aasprong@ntnu.no)

 

Foto: Maxime Landrot


Henter møter...