Meny
 
 
  •  Inne, ute – eller på utjevningsmandat? Meningsmålingene for Venstres Jon Gunnes spriker i alle retninger få dager før valget.  Inne, ute – eller på utjevningsmandat? Meningsmålingene for Venstres Jon Gunnes spriker i alle retninger få dager før valget.

På vippen

Meningsmålingene blinker mellom rødt og blått fra time til time. Regjeringsspørsmålet avgjøres av småpartier som kjemper desperat mot sperregrensen helt til valgdagen.

Det kan knapt bli jevnere: på Respons/Adresseavisens meningsmåling 24. august ligger fire partier uhyggelig tett på den magiske sperregrensen. Tideler kan avgjøre om valget blir suksess eller fiasko, om man blir en ubetydelighet i norsk politikk de neste fire årene – eller om partilederen høy og mørk kan ta med seg en god håndfull mandater inn i forhandlinger med Jonas eller Erna.

 

På riktig side av streken ligger SV og KrF, begge på 4,5 prosentpoeng oppslutning. Halsende like bak følger MDG på 3,9 prosent og Venstre på 3,7. Partiet Rødt skal heller ikke avskrives, som med sine 3,2 prosentpoeng på Adresseavisens måling engasjerer stadig flere velgere.

 

Partiene på vippen har en tendens til å gå etter de saftigste kjøttbeinene. Bare spør Venstre eller KrF, som har vært garantister for Høyre-/FrP-regjeringen. Samtidig deltar de i den Ap-ledete koalisjonen i Trondheim. På den rødgrønne siden ser SV, MDG og Rødt muligheter når det ser ut som at Arbeiderpartiet gjør et dårlig valg.

 

Hvem som får «vippepartiene» på laget, er svært vanskelig å spå før etter valgdagen. For næringslivet er det likevel interessant å vite hva de står for i næringspolitikken. Midtpunkt har derfor hørt med tre listetopper fra Trondheim som blir førstereis på Stortingsbenken dersom de skulle bli valgt inn 11. september – og som kan bli tungen på vektskålen i regjeringsspørsmålet.

 

Lars Haltbrekken, Sosialistisk Venstreparti

- Hva er de prioriterte næringspolitiske sakene SV ønsker å fremme av betydning for trøndersk næringsliv i kommende periode?

 

- Trøndelag har alt å vinne på en offensiv miljøpolitikk. Her finnes kunnskapen og bedriftene vi er avhengige av for å løse miljøutfordringene. Med høyere pris på forurensning vil batteriprodusentene i Trøndelag få et konkurransefortrinn. Det offentlige som kjøper for flere hundre millioner hvert år må stille mye strengere miljøkrav, for eksempel bruk av nullutslippsteknologi. Det vil også gagne trøndersk næringsliv som satser på miljøteknologi. Vi trenger samtidig økt satsing på kunnskapsinstitusjonene som SINTEF og NTNU.

 

Geirmund Lykke, Kristelig Folkeparti

- Hva er de prioriterte næringspolitiske sakene for KrF i kommende periode, som kan bidra til å utvikle trøndersk næringsliv og skape flere arbeidsplasser?

 

- Fremtidens arbeidsplasser er kunnskapsbaserte, og selskapene som vil lykkes og bli store er de som er best på innovasjon, kunnskapsutvikling og kommersialisering. Det viktigste grunnlaget legges av idéskapere og eiere, men det offentlige hjelpeapparatet må ha tilstrekkelige virkemidler. KrF mener også at Investinor spiller en viktig rolle i utvikling av bedrifter i tidlige faser. Jeg er stolt av det arbeidet som KrF gjorde for Investinor i Stortinget. Saken er ikke endelig avgjort. Dette må vi følge nøye fra Trøndelag. Marine og maritime næringer vil ha en svært viktig rolle i tida etter oljealderen. Ocean Space Centre får en viktig rolle i å bringe oss videre. Det blir viktig å ta skritt mot fornybarsamfunnet.

 

Jon Gunnes, Venstre

- Hva kan Venstre-velgeren vente seg at du kommer til å fronte for trøndersk næringsliv på Stortinget om du skulle bli innvalgt?

 

- Vår viktigste sak i Sør-Trøndelag er flytog mellom Trondheim og Værnes. Da må vi ha dobbeltspor og lang tunnel gjennom Malvik. Det er bare det som kan gi oss et konkurransedyktig alternativ til buss og bil, og vil knytte Trøndelag sammen. Vi vil bedre tilbudet mellom Steinkjer og Trondheim, og videre til Oppdal. Det gir oss et større felles arbeidsmarked. Samtidig vil vi styrke veiene i distriktet, ikke minst for å få produktene fra oppdrettsnæring og fiskeriene raskere og bedre fram. Vi vil også satse på Rørosbanen for økt godstransport. Venstre står opp for EØS-avtalen og en fri handel. Dette er selve bærebjelken i næringslivet. Det gir tilgang til de viktigste markedene, og tilgang på helt nødvendig arbeidskraft. Venstre er positive til mindre skatt på formue. Vi har foreslått et bunnfradrag på 10 millioner for å styrke mindre bedrifter. Nye bedrifter skal slippe å betale arbeidsgiveravgift for de første ansatte, og selvstendig næringsdrivende skal få en langt bedre sykelønnsordning. Vi vil også stimulere til investeringer i nye bedrifter med utsatt skatt i fem år.

 

Tekst og foto: Kenneth Stoltz

 

 MDGs listetopp i Sør-Trøndelag, Gjertrud Berg, besvarte ikke Midtpunkts henvendelser.


Henter møter...