Meny
 
 
  • En fornøyd prisvinner Sverre Dreier, CFO i Asolvi AS. Juryleder Linn Antonsen, som er leder Utland i SpareBank1 SMN, overrekker et litografi av trondheimskunstner Sverre Bjertnæs. Foto: Marius Johnsen / NiT En fornøyd prisvinner Sverre Dreier, CFO i Asolvi AS. Juryleder Linn Antonsen, som er leder Utland i SpareBank1 SMN, overrekker et litografi av trondheimskunstner Sverre Bjertnæs. Foto: Marius Johnsen / NiT

Asolvi fikk pris for internasjonal vekst

Internasjonalt fagråd i Næringsforeningen delte ut tradisjonsrik pris torsdag.

Beste Internasjonale Bedrift Midt-Norge er innstiftet av Internasjonalt Fagråd i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, og har vært utdelt årlig siden 1991. Prisen deles ut til en midtnorsk bedrift med en klar internasjonal strategi, som over tid har arbeidet aktivt, profesjonelt og målrettet og derigjennom oppnådd lønnsom internasjonal virksomhet.  Geografisk defineres "Midt-Norge" som Trøndelag fylke.

 

NiT og Internasjonalt fagråd ønsker med prisen å bidra til positiv interesse for internasjonalt salg og markedsføring og økt internasjonal virksomhet i landsdelens bedrifter. 

 

Årets vinner er Asolvi AS!

Her er prisvinnernes reaksjon på hederen fra Internasjonalt fagråd, presentert av juryleder og fagrådsmedlem Linn Antonsen (leder Utland SpareBank1 SMN):

 

-          Asolvi AS ble grunnlagt i 1991 under navnet Evatic AS, og gikk internasjonalt allerede i 1996 med sin første kunde utenfor Norge. 10 år senere kom den første kunden utenfor Europa.

-          Asolvi AS har fra selskapets begynnelse, og over lengre tid, satset på internasjonale markeder. Gjennom fokus på vekst, både ved oppkjøp og organisk vekst, har Asolvi AS etablert seg som et internasjonalt programvareselskap med kunder i over 35 land.

-          Selskapets tjenester i dag er koblet til området Field Service Management hvor de leverer fleksible tjenester designet for å strømlinjeforme kontraktshåndtering, redusere manuell dataregistrering, samt forbedre datakvalitet og øke effektiviteten. Bare i Europa hjelper Asolvi over 1.400 kunder med kostnadsreduksjon, økt inntjening og forbedret produktivitet med sin produktportefølje.

-          Asolvi har gjennom flere år levert solide resultater, og har i dag en internasjonal virksomhetsandel på rundt 90 prosent. Virksomheten har tydelig vist at de er et veldrevet internasjonalt firma, med hovedbase i Trøndelag.

Prisen består av diplom og et kunstverk av Sverre Koren Bjertnæs, gitt av SpareBank 1 SMN.

 

30 års heder

Å lykkes med internasjonal satsing fra Trøndelag er ingen selvfølge. De som lykkes trenger derfor å løftes frem. Som en anerkjennelse for og et tegn på internasjonal suksess ble den tidligere Eksportørprisen Midt-Norge, nå prisen Beste Internasjonale Bedrift Midt-Norge opprettet i 1991, og har gjennom 30 år blitt tildelt mange spennende og suksessfulle bedrifter. Årets prisvinner er intet unntak.

Juryen har bestått av Linn Antonsen, leder Utland SpareBank 1 SMN (juryleder), Knut Marius Skoglund, leder bedriftsmarked midt-Nord Danske Bank, Ruth Karin Størseth Sørlie, banksjef Bedriftsmarked DNB Bank ASA; Gunnar Nordseth, daglig leder Signicat AS, Stein Ivar Strøm, avdelingsleder Innovasjon Norge og Anne Kathrine Willumsen, administrasjonssjef Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

 

Tidligere vinnere (tidl. navn: Eksportørprisen Midt-Norge)

1991: Helsport AS, Melhus

1992: Aktietrykkeriet i Trondhjem

1993: Kvatro AS, Trondheim

1994: DataPower AS, Steinkjer

1995: Elsafe International AS, Mosvik

1996: Mascot Berg Tekstil AS, Brekstad

1997: CorrOcean ASA, Trondheim

1998: Fosen Mek. Verksteder AS, Rissa

1999: Nils Williksen AS, Vikna

2000: Intra AS, Malvik

2001: Taubåtkompaniet AS, Trondheim

2002: ResLab AS, Trondheim

2003: Industriverktøy AS, Leksvik

2004: Metron AS, Trondheim

2005: Teeness ASA, Trondheim

2006: Sinkaberg Hansen AS, Vikna

2007: Q-Free ASA, Trondheim

2008: Aqualine AS, Trondheim

2009: Salsnes Filter AS, Namsos

2010: SmartMotor AS, Trondheim

2011: Pharmaq AS, Overhalla

2012: Conoptica AS, Klæbu

2013: Ikke utdelt

2014: Devico AS, Melhud

2015: Powel AS

 

Nytt navn etablert for prisen: Beste Internasjonale Bedrift Midt-Norge

2016: Nordic Semiconductor ASA, Trondheim

2017: Norbit Group AS, Trondheim

2018: Signicat AS, Trondheim

2019: Orkel AS, Orkdal

 

 

Beste Internasjonale Bedrift Midt-Norge, statutter for prisen.

1.      Beste Internasjonale Bedrift Midt-Norge er innstiftet av Internasjonalt Fagråd i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, og deles ut årlig under Global Business Day.

 

2.      Prisen deles ut til en midt-norsk bedrift med en klar internasjonal strategi, som over tid har arbeidet aktivt, profesjonelt og målrettet og derigjennom oppnådd lønnsom internasjonal virksomhet.  Geografisk defineres "Midt-Norge" i Trøndelag fylke.

 

3.      Initiativtakerne ønsker med prisen å bidra til positiv interesse for internasjonal markedsføring og økt internasjonal virksomhet i landsdelens bedrifter.  Prisvinnerne forplikter seg til etter avtale å dele sine erfaringer med andre bl.a. gjennom foredrag ved påfølgende prisutdeling under Global Business Day.

 

4.      Prisen består av et grafisk bilde gitt av SpareBank 1 SMN og et reisestipend og assistanse gitt av Innovasjon Norge til ett av Innovasjon Norges utekontorer etter bedriftens eget ønske.

 

5.      Kandidater vurderes av en jury på bakgrunn av innhentet materiale og informasjon. Juryen skal på fritt grunnlag innhente opplysninger om aktuelle kandidater som grunnlag for utvelgelse av prisvinneren.

 

6.      Juryen består av representanter fra Internasjonalt Fagråd i Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Juryformann velges for ett år om gangen og representerer juryen utad.

 

7.      Vinner av Beste Internasjonale Bedrift Midt-Norge vil bli nominert som kandidat fra de samarbeidende parter til den nasjonale Eksportprisen påfølgende år, som arrangeres i regi av Innovasjon Norge, GIEK, GIEK Kredittforsikring og Eksport Kreditt.


Henter møter...