Meny
 
 

Prosess for å rekruttere fagrådsmedlemmer under 38 år

Ung Arena er på jakt etter neste fagrådsmedlem!

Er du engasjert og motivert for å jobbe for å synliggjøre karrieremulighetene i Trøndersk næringsliv?

 

NiT har som visjon å bidra til at midtnorsk næringsliv er landets sterkeste. For å sikre dette har styret i sitt arbeid for de enkelte bransjer, fagmiljøer og geografiske områder oppnevnt såkalte fagråd. Fagrådene er styrets og administrasjonens forlengede arm innenfor de respektive bransjer/fagmiljøer/geografier, og representerer en meget viktig faktor for styret, administrasjonen og NiT som helhet. I Fagråd Ung Arena blir det til sommeren 2 ledige plasser. Formålet med Ung Arena er at det skal være et medlemsbasert nettverk der yngre ledere og medarbeidere i trøndersk næringsliv får mulighet til å skape relasjoner gjennom faglige og sosiale sammenkomster. Vi skal synliggjøre de som gjør eller ønsker å gjøre karriere i Trondheimsregionen.


Vi i Ung Arena mener at yngre styremedlemmer har en viktig rolle i ledelse og styrerom hvor beslutninger tas, spesielt nå når virksomheter møter en teknologisk utvikling som stadig går raskere. NiT tar denne utfordringen på alvor og jobber for at det i alle fagrådene skal være minst ett fagrådsmedlem under 38 år.

Denne ambisjonen skal vi møte, så nå åpner vi opp for at du kan melde din interesse til flere fagråd enn Ung Arena.


Oversikt over NiT sine Fagråd finner du her: http://www.nitr.no/no/fagrad
Hva er det som interesserer deg mest? Hvilket bransjefagråd kan du tilføre en verdi utover å være ung?


Skriv kort om hvem du er, hvilket fagråd du ønsker deg til og hvorfor, så hører du fra oss. Trykk her for å komme til  lenken som du må fylle ut i Forms. Alle søknadene samles før de gjøres tilgjengelig for det aktuelle fagrådet, søknader utenfor skjemaet vil ikke bli vurdert. NB: SØKNADSFRIST ER SATT TIL 01/06. 

Ikke alle fagråd har ledige plasser umiddelbart. Bransje- og kjønnssammensetning vil bli vurdert.
Ikke nøl med å ta kontakt om du har spørsmål.

Ung Arena: Mariell Toven, mariell.toven@pwc.com , 47603260
Søknadsprosessen eller øvrige fagråd: Marius Johnsen, marius@nitr.no


Henter møter...