Meny
 
 

Årets handelsbedrift: Prøven Bil!

Stolt styreleder ga prispengene til Kirkens Bymisjon.

Onsdag 26. mars ble prisen Årets Handelsbedrift 2013 delt ut av Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Danske Bank.

Styreleder og medeier Knut Fordal i Prøven Bil AS mottok prisen på vegne av selskapet, og holdt også et innlegg med tittelen «Hvordan skape gode kundeopplevelser».

Begrunnelse for tildelingen
Prøven Bil har siden 1938 solgt biler fra Selsbakk i Trondheim. Prøven Bil forhandler Peugeot person- og varebiler. Konsernet har ca. 165 ansatte med meget god faglig kompetanse.

Prøven Bil er et familieeid norsk selskap med hovedkontor i Trondheim. De har ekspandert fra Trondheim til Verdal, Orkanger og Oppdal hvor de har egne avdelinger.

Selskapet har hatt en positiv utvikling i omsetning og resultat de siste årene. Omsetningen i 2013 ble 350 mill. kroner til tross for en omfattende brann som rammet verkstedet deres i Bjørndalen sist sommer. Til sammenligning var omsetningen i 2012 og i 2011 på henholdsvis 365 mill. kroner og 372 mill. kroner. Resultat før skatt i 2012 ble et overskudd på kr 14,3 mill. mot et overskudd på kr 13,6 mill. i 2011. Resultattallene for 2013 er ennå ikke fremlagt.

Prøven Bil fikk to priser/utmerkelser i 2013:

  •  Årets Forhandler 2013 – en pris i regi av Peugeot som baserer seg på følgende kriterier: flest solgte biler, høyest kundetilfredshet, samarbeid med importør og deling av best practice blant forhandlerapparatet, samt Prøven Bils markedsandel i Trøndelag som er ca. dobbelt så høy som landsgjennomsnittet.
  • Beste Serviceholdning 2013 – Peugeot Salg og Servicemarked - egen pris.

Juryen mener at Prøven Bil er en meget verdig vinner av prisen Årets Handelsbedrift 2013 pga. solid vekst i omsetning, resultat og antall ansatte siden oppstarten. De har bygget opp en betydelig virksomhet med utgangspunkt fra Trondheim. De har også vist evne til innovasjon gjennom løpende markedstilpasning, i tillegg til sitt fokus på kundetilfredshet og gode serviceholdninger. De har videre vært Miljøfyrtårnbedrift siden 2007, noe som viser at de tar samfunnsansvar i praksis og bidrar til bærekraftig utvikling.

Hva er Årets Handelsbedrift?
Prisen Årets Handelsbedrift er et samarbeid mellom Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Danske Bank, og den ble delt ut for åttende gang i år. Prisen består av en sjekk på 25.000 kroner (som gis videre til en selvvalgt veldedig/humanitær organisasjon) og et kunstverk. Knut Fordal valgte å gi prispengene til Kirkens Bymisjon i Trondheim.

Kriterier for prisen
Prisen deles ut til en handelsbedrift som har hatt en god økonomisk utvikling de senere år, og som i tillegg har vist evne til innovasjon og markedstilpasning. Begrensingen er at bedriften skal være innen detaljhandelsområdet (dvs. at grossistene ikke er med). Bedriften skal ha sitt hovedkontor i Trondheim og ekspandere ut derfra.

Jury
Juryen har bestått av leder for Næringsforeningens Fagråd Handel Robert Klein, markedssjef i Midtbyen Management Jarle Pettersen, leder for bedriftsmarked Trondheim i Danske Bank Terje Strickert Samdal og adm. direktør for Næringsforeningen i Trondheimsregionen Berit Rian.

Tidligere vinnere av prisen
2006: Big Bite
2007: Norrein
2008: Falkanger
2009: Retro
2010: Eplehuset
2011: Kremmerhuset
2012: Reitangruppen
2013: Prøven Bil (= årets vinner)


Spørsmål eller kommentarer?

Kontakt Næringsforeningen i Trondheimsregionen ved Berit Rian, adm. direktør, telefon 950 31 885, eller e-post berit@nitr.no

Kontakt Danske Bank ved Terje Strickert Samdal, leder bedriftsmarked Trondheim, telefon 906 74 905 eller e-post terje.strickert.samdal@danskebank.no


Henter møter...