Midtpunkt 1/2023

Næringslivsmagasinet Midtpunkt publiseres digitalt, og gis også ut i 6.000 eksemplarer. Nr. 3/2023 utkom i mars.