Meny
 
 
 • På industrihistorisk grunn. Bjørn Wiggen i hageanlegget tilhørende 150 år gamle Strandheim, som har vært driftskontoret i Salvesen & Thams i alle år. 1.000 ansatte jobbet ved bruket i Christian Thams’ tid. På industrihistorisk grunn. Bjørn Wiggen i hageanlegget tilhørende 150 år gamle Strandheim, som har vært driftskontoret i Salvesen & Thams i alle år. 1.000 ansatte jobbet ved bruket i Christian Thams’ tid.

Bygger opp spisestedgigant

Fra basen på Orkanger står tidligere Orklasjef Bjørn M. Wiggen i spissen for en rekke store investeringer de siste årene. Sist inn i porteføljen er sushirestaurantkjeden Sabrura.

Etter 35 minutters biltur fra Trondheim, tar vi en høyresving av E39 et par små kilometer før Orkanger sentrum. Målet for turen er Strandheim, Christian Thams’ gamle bolig og senere administrasjonssenter ved Thamshavnbruket.

I ærverdige omgivelser med mye stolt industrihistorie tas Midtpunkt imot av – om ikke nåtidens Christian Thams, så i hvert fall største aksjonær i Salvesen & Thams, Bjørn M. Wiggen.

Et fast håndtrykk og et lunt velkommen senere sitter vi klare for en kaffeprat om temaet for denne utgaven av Midtpunkt, som er kjedekonsepter med utspring fra Trondheimsregionen. Og gjett om vi slår flere fluer i en smekk med dette besøket.

Organisk vekst og hyppige oppkjøp

Betydelige investeringer er gjort siden Wiggen i 2012 vendte tilbake til dalføret etter 30 år som leder i Orkla-systemet og sammen med en gruppe investorer kjøpte ut restene av Salvesen & Thams fra sin tidligere arbeidsgiver. Med Wiggen som største aksjonær har Salvesen & Thams ervervet en hurtig voksende selskapsportefølje innen offshore, elektronikk, entreprenørvirksomhet, serveringssteder og småkraftverk. Kraftbiten ble solgt ut for to-tre år siden, ellers har selskapet betydelige eierandeler i teknologibedrifter som Axess, Iwmac, Devico, Simpro og Medistim. På entreprenørsiden er Vibo Entreprenør heleid, i Børset & Bjerkset Entreprenør har de 65 prosent, og i Nordbohus-kjeden – også den med utspring fra Trondheim – har Salvesen & Thams en eierandel på 11 prosent. Kjøpet av en femtedel av Get Inspired, nettbutikken for treningsklær, ble også lagt merke til i fjor.

Hovedfokus for dagens prat er imidlertid selskapets investeringer i kafé og restaurantsegmentet. Under det nye selskapet Bitastad – en avledning av det islandske ordet bitastadir, som betyr spisested – skal serveringssteder med stort markedspotensial kjøpes og utvikles. Eierskapet omfatter så langt baguettekjeden Big Bite, kafékjeden Jordbærpikene, sushirestaurantkjeden Sabrura og burger- og ølkonseptene Bror og Sot, samt næringsmiddelgrossisten Matmegleren.

- Investeringsporteføljen til Salvesen & Thams er i 600-millionersklassen, forteller Wiggen til Midtpunkt.

Orkdalingen som sto alene på toppen i industrikonglomeratet Orkla med 30.000 ansatte så sent som i 2012 er i ferd med å revitalisere den gamle hjørnesteinsbedriften på Strandheim, og ambisjonene er høye.


Folkelighet i sentrum

- Dere har på kort tid kjøpt en masse spisesteder som legges inn i Bitastad. Er det likhetstrekk mellom Orklas tenkning rundt merkevarebygging og det dere nå bygger opp gjennom Bitastad?

- Definitivt. Filosofien omkring oppkjøp kombinert med organisk vekst kan sammenlignes, og ikke minst bygging av strukturer. Det som ofte er utfordringen, er at når du kommer over en viss størrelse i omsetning og antall ansatte kreves det flere systemer og strukturer. Dette kan være krevende for gründere, mens vi ser at vi kan bidra med kompetanse om dette i Bitastad. Kjedene er selvstyrte i det daglige ved at vi innenfor hver kjede har en daglig leder og en markedssjef. Men på et overordnet nivå har vi felles IT-system, felles innkjøp, sentrale forhandlinger med Thon, Amfi og andre senterkjeder. Vi kan forhandle på vegne av fire kjeder med 150 utsalg i stedet for én kjede med 35 utsalg. Det gir oss gode kort på hånden. Størrelsen gjør oss dessuten attraktive slik at vi tiltrekker oss de beste folkene, forklarer Wiggen.

Investoren mener at det også er en stor fordel med inngående kunnskap om kundene og målgrupper de vil nå med de ulike konseptene.

- En av våre verdier er folkelig. Vi skal ikke nå de 20 prosentene i befolkningen som enten er langt forut eller i bakleksa når det gjelder trender i matveien, men de andre 80 prosentene. Hvis du lager et konsept som fungerer ett sted, vil det ofte også fungere andre steder. Vi er mye rundt på kjøpesenter, og holder tett dialog med senteret. Hvor passer konseptene våre, hvilke senter skal vi gå inn i – og hvor i senteret passer spisestedet?

- Er det primært i kjøpesentre dere legger nyetableringene? Har det noe å gjøre med fallende besøk i sentrum, som det rapporteres om fra flere byer?

- Det er både plusser og minuser med kjøpesentre. Men det som er positivt er at folk vil fortsatt ha møteplasser. Da er det attraktivt for sentrene å få inn våre serveringssteder, svarer Wiggen.


Styrer retning og fart

- Hvor tett følger du utviklingen i kjedene fra eiersiden?

- Veldig tett. Vi har hånda både på rattet og på gasspedalen. Det er en alltid en løpende diskusjon om hvor og hvor mange. Vi foretar hele tiden en avveining på risiko, og hvor vi skal sette inn kapital. Men det er hele tiden kjedeledelsens vurderinger vi lener oss på, presiserer Wiggen.

- Hvordan er kjedekonseptene deres strukturert?

- Vi har litt ulike strukturer. Vi har f. eks. egeneide restauranter i Sabrura, der 100 present av eierskapet ligger hos oss. Det er én variant. Så har vi en god del deleide restauranter, der vi eier 70 prosent og en franchisetaker 30 prosent. Det har med finansiering av etableringskostnader og nødvendige investeringer å gjøre, hvor det er nødvendig at vi tar en del kostnader slik at franchisetakeren blir i stand til å komme i gang. Til slutt har vi en 100 prosent franchisemodell, som blant annet brukes i Big Bite. Baguette-kjeden har i dag 63 utsalg, en økning fra rundt 50 siden Salvesen & Thams kom inn.

- Hvilke planer har dere for å øke antallet spisesteder?

- Nå skal vi bygge på det vi har med videreutvikling av disse, og samtidig øke antallet noe. Fem til ti nye utsalg i året er en realistisk veksttakt for Big Bite, mens tallet tre til fem er nok riktigere for Jordbærpikene, anslår Wiggen, som ikke vil røpe for mye om nye konkrete planer eller mulige oppkjøpscase.

- Hva med utlandet? Tanker om å etablere dere der med noen av konseptene?

- Foreløpig har vi ikke ambisjoner om å gå utenlands med våre konsepter. Men vi har fått forespørsler, bekrefter Wiggen.

- Jeg har vært leder i både Sverige og Danmark, og jeg har såpass respekt for forskjeller i markedene at jeg ikke tror at det bare er å rulle ut, legger han til med en avvæpnende latter.

Industrinestoren tror REMA 1000 og systemet deres har inspirert mange, ikke minst her hjemme i Trøndelag.

- Vi er veldig opptatt av fordeling mellom oss og franchisetaker. Vi må sikre at alle som er engasjerte hos oss har trygghet i en bra lønn. Flere tjener nå mer enn en million kroner i året. Big Bite Amfi Orkanger er forresten femte størst i landet, skyter lokalpatrioten inn med et fornøyd smil.


En finger med i mye

Bjørn M. Wiggen bruker halve tiden sin som arbeidende styreleder i Salvesen & Thams AS. Den andre halvdelen jobber han med å bidra til lønnsomme og strategiske investeringer for Kverva, investeringsselskapet til Gustav Witzøe i Salmar.

- Oppdrett, mat, pelagisk og teknologi innen sjømatsektoren er de fire områdene vi går inn i, sier Wiggen, og nevner kjente merkevarer som Lofoten og Rema 1000 sin sjømatserie Fiskeriet, som Kverva står bak gjennom selskapet Insula. Selskapet Nutrimar skal bygge vegg i vegg med Reitaneide Norsk Kyllings nye fabrikk på Orkanger, og vil forhåpentligvis sørge for at kyllingen spiser fôr produsert av laks, mens laksen på sin side vil få for produsert av kylling i kosten. 

Han ler hjertelig på spørsmålet om han da har nok å henge fingrene i, og kommer inn på Thamsklyngen, et prosjekt med basis i regionen som ligger hjertet nært og er godt i løypa med søknad om klyngestatus. Fokuset er på sirkulære prosjekter som kan gi økt konkurransekraft kombinert med miljømessige fordeler.

- Jeg har stor tro på at dette kan bli en enestående mulighet for lokalt næringsliv for å øke samarbeidet som igjen vil gi grunnlag for nyskaping og lønnsomhet, avslutter Bjørn Wiggen med stort engasjement for Orkladalen.

 

Fakta: 

Bitastad AS

 • Eier serveringskonseptene Big Bite, Jordbærpikene, Sabrura, Sot, Bror, samt Matmegleren
 • Etablert 2017
 • 1.100 ansatte
 • Omsetning 1,1 milliard kroner
 • Eierfordeling (før oppkjøp av Sabrura):
 • Salvesen & Thams, 41 %
 • GMW Venture (Gustav Magnar Witzøe), 20,3 %
 • Gründerne (Lars Lian, Trond Stavne m.fl.), 38,3 %


Salvesen & Thams

 • Grunnlagt i 1898 av Chr. Salvesen og Chr. Thams
 • Kjøpt fra Orkla av Bjørn Wiggen m.fl. i 2012
 • Hovedkontor på Strandheim, Orkanger

 

Tekst og foto: Kenneth Stoltz


Henter møter...