Meny
 
 
  • Sterkere sammen. Politikerne fra Trøndelag på Stortinget må ikke glemme næringslivets behov, påminner Børge Beisvåg i NiT (t.h.). Fylkesordfører Tore O. Sandvik til høyre. Foto fra bransjeseminar for infrastruktur og samferdsel under Manifestasjon 2017. Foto: Anne-Line Bakken Sterkere sammen. Politikerne fra Trøndelag på Stortinget må ikke glemme næringslivets behov, påminner Børge Beisvåg i NiT (t.h.). Fylkesordfører Tore O. Sandvik til høyre. Foto fra bransjeseminar for infrastruktur og samferdsel under Manifestasjon 2017. Foto: Anne-Line Bakken

Sammen for en sterk region

- Vi har klare forventninger til Trøndelags femten stortingsrepresentanter, skriver næringspolitisk leder Børge Beisvåg i NiT etter Stortingsvalget.

Valgresultatet ser ut til å gi fortsatt blåblå regjering, kanskje med Venstre inn i tillegg. Utgangspunktet er skjørere nå enn for fire år siden, og det kan åpne for at flere saker vil avgjøres av stortingsflertallet, og ikke av regjering og støtteparti. Hvordan dette vil påvirke saker NiT er opptatt av er ennå usikkert, siden partiene nå er i gang med forhandlinger.

 

Med Solberg II vil nok mye bli likt som under Solberg I, i alle fall på kort sikt. Flere store saker ble avgjort i forrige periode, slik som skatteforliket og Nasjonal transportplan.

 

Søndagsåpne butikker er det fremdeles ikke Stortingsflertall for og KrF har signalisert at de vil felle regjeringen om de prøver å få dette igjennom.

 

At det må gjøres noe med formueskatten, spesielt for næringsdrivende, er de borgerlige partiene enige om, men ikke på hvilken måte. Spørsmålet blir hvordan de borgerlige vil sikre flertall for å redusere eller avskaffe denne.

 

Grønn næringspolitikk vies stadig større plass i partiprogrammene. Her er vårt næringsliv godt skodd for å bidra til å oppfylle de politiske ambisjonene. Store deler av Stortinget ønsker en dreining mot mer produksjon av fornybar energi som kan eksporteres, som erstatning for inntekter fra olje/gass. Samtidig ønsker stortingsflertallet å åpne for oljeboring i nord. Hva som blir vedtaket vil i stor grad påvirke vår offshorebransje, som også ser positivt på de politiske signaler om en betydelig satsing på havbruk i årene som kommer.

 

Selv om ikke alle er enige i hvor fort det skal gå eller hvilke virkemidler som må til, ønsker så å si alle partiene seg en betydelig grønnere transportsektor. I dette ligger det interessante muligheter for mange av våre teknologibedrifter som jobber med løsninger for å redusere utslippene fra sektoren.

 

Nye Veier AS, det statlige vegselskapet som skal bygge E6 gjennom Trøndelag, ser ut til bestå. At selskapet tilføres mer midler i tidlig fase for å bli ferdig på kortere tid, slik NiT har tatt til orde for, skjer neppe.

 

Ny stortingsperiode betyr nye fjes på tinget som skal snakke Trøndelags sak de neste fire årene. I Nord-Trøndelag er det ingen endringer på benken, men for Sør-Trøndelag vil halve benken bli byttet ut. Gitt at Linda Hofstad Helleland fortsetter som statsråd, vil vi få to nye fjes fra Høyre, Mari Holm Lønseth og Guro Angell Gimse. FrP mister ett mandat og blir sittende med Sivert Bjørnstad. SVs direktemandat til Lars Haltbrekken har banet vei for at Venstres Jon Gunnes blir første representant fra Sør-Trøndelag på 36 år. For AP kommer Kirsti Leirtrø inn som ny, i tillegg til Trond Giske, Eva Kristin Hansen og Jorodd Asphjell. Heidi Greni fra SP har også fått fire nye år. Hvilke posisjoner våre folkevalgte får i de ulike komiteer vites ikke ennå, men vi kan håpe at vi får inn flere av våre i komiteer som er viktige for næringslivet i vår region.

 

Trøndelagsbenken og næringslivet må i fellesskap jobbe for full fremdrift av campus NTNU og Ocean Space Centre. Byggestart for godsterminal på Torgård og bedre bane til Oslo som flytter gods fra vei over på bane må vi også få til. Skal vi bygge en større og bedre bo- og arbeidsmarkedsregion må vi også sammen stå på for et adskillig bedre tilbud for persontrafikk på Trønderbanen, samtidig som vi må passe på at E6-utbyggingen i Trøndelag blir en realitet. Sammen må vi også stå på for gode og forutsigbare rammebetingelser for både det etablerte og det nye næringslivet i Trøndelag. Vi har heller ikke gitt opp tanken på at deler av Statens pensjonsfond Utland og Innland med fordel kan forvaltes fra andre plasser enn hovedstaden. Det forventer vi at Trøndelagsbenken også er tydelige på inn i egne partier og i diskusjoner på Stortinget.

 

Står politikere på tvers av partigrensene skulder ved skulder med næringslivet og FoU-miljøene om de viktigste sakene for videre vekst og utvikling i Trøndelag, har vi all mulighet til å lykkes. Vi trenger næringsfremmende politikere for å skape en sterk region sammen.

 

Børge Beisvåg, næringspolitisk leder NiT

 

 

 


Henter møter...