Meny
 
 
  • Tror på studentene. Prorektor Toril Nagelhus Hernes og dekan Björn Gustafsson foresto åpningen av den studentdrevne medisinske innovasjonslaben på Øya. Foto: Geir Otto Johansen / NTNU Tror på studentene. Prorektor Toril Nagelhus Hernes og dekan Björn Gustafsson foresto åpningen av den studentdrevne medisinske innovasjonslaben på Øya. Foto: Geir Otto Johansen / NTNU
  • Interessante modeller: Studenter fra ingeniørfagene og helsefagene kan møtes i den nye innovasjonslaben SHIC i Medisinsk-teknisk forskningssenter for å prøve ut nye ideer og hypoteser og bygge prototyper. Interessante modeller: Studenter fra ingeniørfagene og helsefagene kan møtes i den nye innovasjonslaben SHIC i Medisinsk-teknisk forskningssenter for å prøve ut nye ideer og hypoteser og bygge prototyper.
  • Prototypebyggeren. Marius Auflems masterprosjekt ved Institutt for maskinteknikk og produksjon sikret drømmejobben som produktutvikler hos Laerdal Medical, der bl.a. utvikling av den avanserte simulatoren SimMan® kombineres med doktorgrad i samarbeid med TrollLABS. Foto: Kenneth Stoltz Prototypebyggeren. Marius Auflems masterprosjekt ved Institutt for maskinteknikk og produksjon sikret drømmejobben som produktutvikler hos Laerdal Medical, der bl.a. utvikling av den avanserte simulatoren SimMan® kombineres med doktorgrad i samarbeid med TrollLABS. Foto: Kenneth Stoltz
  • Iøynefallende. TrollLABS Medical, en del av TrollLABS som har fokus på medisinske og helserelaterte problemstillinger, samlokaliseres med SHIC. De har utviklet disse konseptuelle øynene som skal gjøre simulatordokker fra Laerdal AS mer virkelighetsnære. Foto: Geir Otto Johansen / NTNU Iøynefallende. TrollLABS Medical, en del av TrollLABS som har fokus på medisinske og helserelaterte problemstillinger, samlokaliseres med SHIC. De har utviklet disse konseptuelle øynene som skal gjøre simulatordokker fra Laerdal AS mer virkelighetsnære. Foto: Geir Otto Johansen / NTNU

SHIC og bruk i helseinnovasjon

En studentdrevet helseinnovasjonslab skal gi mer nyskaping i tett samspill med brukere, sykehus og næringsliv.

I november åpnet den nye laben SHIC dørene i medisinsk-teknisk forskningssenter på Øya.

Akronymet står for Student Health Innovation Centre, og aktiviteten i innovasjonslaben skal bidra til tettere kontakt mellom studenter, forskere, helsetjenesten, samt øvrig arbeids- og næringsliv, forklarer innovasjonsrådgiver Karin Tømmerås ved Fakultet for medisin og helsevitenskap til Midtpunkt.

- Studentene ved fakultetet er viktige ressurser. De er fremtidens helsearbeidere og viktige bidragsytere for å skape verdier og kvalitet i helsetjenesten som vil komme den enkelte og samfunnet til gode, utdyper hun i mylderet av stands med innovative prosjekter og folk som har funnet veien til åpningsarrangementet.

Merkelig lite innovasjon

Fakultetets dekan, Björn Gustafsson, mener det nå var på høy tid med en innovasjonslab på Øya.

- Det er merkelig at det har vært så lite innovasjon fra helsefagmiljøene. Da jeg utdannet meg til lege i Sverige var det flere på mitt kull som sa: jeg skal ikke bli lege, men drive med innovasjon.

- Man har kanskje lengre tradisjoner for det i Sverige med Karolinska Institutet som det store lokomotivet?

- Det er nok riktig. Men vi er på vei ved NTNU. Det gjøres en god jobb ved NTNU Technology Transfer og vi har bygd opp et godt samarbeid med institusjoner som Yale School of Medicine i løpet av de siste årene. Og så skal vi ikke glemme at det eksempelvis var i Trondheim den første ultralyd av hjertet ble foretatt. Teknologi herfra har blitt kommersialisert gjennom store bedrifter andre steder, som Vingmed i Horten, som ble kjøpt opp av General Electric.

Ingeniører og medisinere sammen

- Hva må til for at SHIC skal lykkes?

- Det må være både helse- og teknologistudenter som samarbeider om prosjektene. Hele tanken er at dette skal være behovsdrevet innovasjon – tett på brukerne, sykehus, medisinstudentene. Tett på betyr at studentene kan bruke forskningsmiljøene, arrangere hackathons og lignende aktiviteter for å få opp ideer og løsninger. Så blir oppgaven fra fakultetets side å koble på næringsliv og industri, og skaffe såkornmidler.

Bare det å bevisstgjøre medisinstudentene på innovasjon, er en gevinst, mener dekanen.

- Alt behøver ikke nødvendigvis lede til patentering. Innovasjon kan også ta form av enkle, praktiske forbedringer eller løsninger på problemer som man møter på i hverdagen på et sykehus, sier Gustafsson.

Åpner for lokalt næringsliv

- Hvordan er forventningene til å få involvert næringslivet i større grad innenfor helseinnovasjon?

- Det integrerte universitetssykehuset er en arena med kjempemuligheter. Det kan dessverre være en holdning til at næringslivet ikke skal blande seg borti feltet helse og medisin, men det bildet ønsker vi å endre på. Vi har dessuten en bestilling fra NTNU sentralt om å øke helseinnovasjon, noe vi synes er veldig positivt. Det vi har savnet de siste årene er et møtested mellom næringsliv og aktørene i tjenesten. Tanken er at SHIC kan bli dette møtestedet, smiler Gustafsson.  

Han forteller at flere forskningsmiljøer allerede lever litt i symbiose med næringslivsaktører som nevnte GE Vingmed, legemiddelindustri og store, internasjonale bedrifter.

- Våre pasienter får et fortrinn her på grunn av næringslivssamarbeid hvor man er praksisnære og tenker ut nye produkter. Med SHIC vil vi forhåpentligvis også trekke inn lokalt næringsliv i mye større grad enn tidligere, avslutter dekan Björn Gustafsson fra Fakultet for medisin og helsevitenskap.

 

Av Kenneth Stoltz


Henter møter...