Meny
 
 

Størst i Midtbyen

Fra sitt kontor i Dronningens gate har Svein Erik Nordbotten god utsikt til travle Nordre gate. Han ønsker at flere vil leve, jobbe og kose seg i Midtbyen.

E. C. Dahls Eiendom ble etablert i 1986 som følge av en fisjon i E. C. Dahls bryggeri. Det begynte med det ærverdige Sukkerhuset på Kalvskinnet, og man kan på godt trøndersk vis si at siden har det ballet på seg. Nå sitter selskapet som er heleid av Reitan Eiendom på hele 57 eiendommer.

Visjonen er enkelt og greit «Alt innenfor elva». Det betyr at alt selskapet eier skal være innenfor elveslyngen i Midtbyen og på Brattøra.

- Å drive et eiendomsselskap som kun opererer innenfor elva slik vi gjør, er Midtbyutvikling i praksis, sier Svein Erik Nordbotten, administrerende direktør i E. C. Dahls Eiendom.

- Derfor synes vi det er hyggelig og naturlig at vi nå også er samarbeidspartner med Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Ny partner
1. januar trådte E. C. Dahls Eiendom inn som ny hovedsamarbeidspartner i NiT, én av åtte, etter at NiT-avtalen med flerårig samarbeidspartner Entra Eiendom løp ut.

- Et samarbeid med Næringsforeningen føltes naturlig da E.C. Dahls Eiendom er engasjert i arbeidet for Midtbyen og i Midtbyen Management. E. C. Dahls Eiendom er også inne i fagråd for handel og fagråd for eiendom i Næringsforeningen, forklarer Nordbotten – selv styreleder i nevnte Midtbyen Management.

Han berømmer Næringsforeningen for det høye aktivitetsnivået:

- Det er mange fagråd hvor vi vet det jobbes godt, både mot politikere og ellers. Jeg tror mange misunner oss en så aktiv Næringsforening.

Levende sentrum
For E. C. Dahls eiendom er det viktig at Trondheim skal være en attraktiv og økonomisk vital by. Denne målsettingen deles av både Midtbyen Management, øvrige gårdeiere i sentrum og politiske myndigheter.

- En by som er levende med mye folk og god handel er også positivt for eiendommene. Tomme bygg er ikke mye verd, attraktive bygg med god aktivitet er mye verd. Så enkelt er det, forklarer Nordbotten smilende.

Et godt og aktivt vern av trehusbebyggelsen også betinget av at resten av byen går veldig godt. Da vil det bli god nok økonomi til å ta bedre vare på Trondheims trehusbebyggelse og det som er verneverdig, ifølge eiendomsdirektøren.

Sammen om ambisjonene
Den siste Midtbyplanen er fra 1981, og mye har skjedd siden det. Nye ideer må til. Hvordan vil man at Midtbyen skal bli? Flere folk i Midtbyen er ett av svarene.

På hverdagene er det de som jobber i Midtbyen som bruker den. Det må være nok folk som står for den handelen man ønsker å ha, spesielt når målet Bystyret har vedtatt er 25 prosent økning i handelen de neste 5 årene. For å få til dette mener Nordbotten at flere må bo og jobbe i Midtbyen. 400-500 nye boliger bør da bygges over en 5-års periode.

- Vi i E. C. Dahls Eiendom er konkrete på hva som skal til for å kunne nå målet. Å sette et mål er enkelt, det er prioriteringene og beslutning om valg av tiltak for å nå målet som er krevende. En kan ikke bare forholde seg til målet som et tall uten å definere tiltak som bringer oss til målet. Vi føler etter hvert at de aktørene i kommunen vi har kontakt med, også er opptatt av at det må settes tiltak bak målet, konstaterer Nordbotten, som beskriver samarbeidet med kommunen som godt.

Ingen høydeskrekk
Mange store virksomheter ville helst vært i Midtbyen om det hadde vært mulig, tror Nordbotten. Han påpeker at tilgjengeligheten i Midtbyen er suveren når det gjelder offentlig kommunikasjon.

- Midtbyen må kunne tilby arealer og bygg med samme standard som det de får kjøpt i omlandet. Klarer vi å få inn virksomheter som trenger 2.000 til 2.500 kvadrat kontorareal, vil det bli 100 til 150 personer flere som arbeider i Midtbyen enn de som er her i dag. Det beste hadde vært å få inn mange slike virksomheter, forteller Nordbotten ivrig.

Han mener at det ikke er for sent å utvikle, man må bare ha vilje og evne til å bruke areal og potensial som er uutnyttet i dag. Ved å bruke grunnareal og bygge tilstrekkelig høyt, vil man få det nødvendige volumet for å konkurrere om interessante virksomheter. Da er det ikke nødvendigvis snakk om høyder over de byggehøyder som eksisterer i Midtbyen i dag, E. C. Dahls Eiendom-sjefen.

- Midtbyen er i en konkurransesituasjon med omlandet rundt. Trondheim trenger næringsareal utenfor bykjernen, men det er viktig at man parallelt klarer å gjøre næringsareal i Midtbyen tilgjengelig også. Hvis ikke, vil man bare utvikle omlandet, avslutter Svein Erik Nordbotten.


Tekst og foto: Solveig Hovstein


Faktaboks
E. C. Dahls eiendom

27 ansatte
Heleid av Reitan Eiendom
Eiendomsverdier på over 4 milliarder
Vil omsette for ca. 300 millioner i 2014
Eier alene: 235.000 m2
Eier sammen med andre: 35.000 m2
57 eiendommer, inkludert 2 kjøpesentra: Merkursenteret og Byhaven


Henter møter...