Meny
 
 

Tanker fra styrerommet

Under NiTs generalforsamling 18. mars takket konserndirektør Ellen Tveit Klingenberg i Heimdal Gruppen for seg etter åtte år som styremedlem og nestleder i Næringsforeningen, noe som er maksimal funksjonstid.

Samtidig ble hun valgt inn som leder i Valgkomiteen, så foreningen skylder Klingenberg en stor takk for innsatsen så langt, og ser frem til et fortsatt fruktbart samarbeid. Midtpunkt spurte om hun kunne tenke seg å dele noen tanker om årene som styremedlem med leserne, og invitasjonen ble tatt på strak arm:

Det er en realitet – og helt riktig – med tidsbegrensning for å inneha styreverv i Næringsforeningen. En kan lett tenke seg en situasjon med lite utskifting og friskt blod, dersom styremedlemmer kunne klamret seg til sine verv så lenge de ønsket det. Styrearbeidet har vært svært interessant ved å gi innblikk i et rikt og variert næringsliv, men samtidig et næringsliv som har sine utfordringer. Det er fortsatt en vei å gå i forhold til å bedre rammevilkårene regionalt og nasjonalt for dagens og fremtidens aktører. Medlemsmassen gir stor styrke i dette arbeidet, og gjør NiT til en viktig høringspart.

NiT er en god ambassadør for den verdiskaping som skjer i regionen. Det må imidlertid stadig jobbes med å formidle viktigheten av et velfungerende næringsliv og den verdiskaping som skjer. Ikke minst gjelder dette i forhold til å skape og trygge arbeidsplasser. Kanskje kan det oppnås en litt rausere holdning og større anerkjennelse av de som lykkes – og at flere ser samfunnsverdien av det?

Blant medlemmene er det stor raushet når det gjelder bruk av egen tid til fordel for utfordringer knyttet til den enkelte bransje, eller mer generelt i forhold til byutvikling, kultur, og andre saker som kommer samfunnet til gode.

Dialogen mellom næringsliv og offentlige myndigheter er helt sentralt. Ulike ståsted, innfallsvinkler og roller gir gjerne god dynamikk på veg mot et mål som (overraskende?) ofte er felles. Det må samarbeides for å få til de beste løsningene. Her er det bevegelse i riktig retning, og en får håpe utviklingen fortsetter på den vegen.

NiTs mange og ulike arrangementer utgjør også en nyttig arena for nettverksbygging med tanke på videreutvikling av egen virksomhet. Arrangementene bidrar til innsikt i nye tema og erverv av ny kunnskap.

Avslutningsvis vi jeg si takk for samarbeidet til administrasjon, som gjør en enestående jobb med begrensede ressurser. Dere bidrar til at NiT er en stadig sterkere, tydeligere og viktig samfunnsaktør. Lykke til videre!

Ellen Tveit Klingenberg


Henter møter...