Meny
 
 
  • Tett på Trondheim (foto fra veiledningsbrosjyre mai 2016) Tett på Trondheim (foto fra veiledningsbrosjyre mai 2016)

Tett på Trondheim

Lanserer nytt tiltak mot A-krim.

9 av 10 sier at de ønsker å velge hvitt (opinion 2014). De fleste ønsker å handle riktig, men de vet ikke hvordan de gjør det.

Vi kan ikke gi eksakte beløp på hvor mye som går bort i svart arbeid hvert år, men Skatteetaten avdekker i underkant av 40 milliarder kroner hvert år. VISA, som har gjort en internasjonal statistisk beregning, hevder at  430 milliarder kroner unndras

 

Fellesskapet ønsker ikke useriøs arbeidskraft

Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Trondheim kommune, samt Næringsforeningen og en rekke andre organisasjoner har et felles mål om at Trondheim skal være en by som velger seriøse håndverkere. Vi skal dra mot det samme målet. Trondheim skal bli en enda bedre by å bo i.

Derfor har mange gode krefter slått seg sammen om å støtte opp under det tverretatlige samarbeidsprosjektet  Tett på Trondheim.

Det er en bred enighet om at arbeidsmarkedskriminalitet har blitt en omfattende trussel mot den seriøse delen av arbeidslivet. Forebyggende tiltak er etterspurt av både næringa og av det offentlige, for at byen vår skal bli kvitt useriøs arbeidskraft.
Målet er at innbyggere i Trondheim kan ta informerte valg når de skal velge håndverker. De skal bli rustet for å unngå å bli lurt, og tiltaket skal redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen.

Fakta om Tett på Trondheim:
De fleste som sender inn byggesøknad eller kjøper bolig i Trondheim vil få en telefon fra Tett på Trondheim.
Den samme målgruppa vil også få en informasjonspakke på epost med utfyllende informasjon om hvordan du velger seriøs arbeidskraft.
Telefonsamtalene starter i mai og pågår i første omgang frem til sommeren 2017.

For mer informasjon om Tett på Trondheim, se vedlagte brosjyre.

 


Henter møter...