Meny
 
 
  • Faksimile fra Adresseavisen. Faksimile fra Adresseavisen.

Trondheim får SUA-kontor

Etter en lang og seig kamp får endelig også Trondheim et servicesenter for utenlandske arbeidstakere.

Oslo, Bergen, Stavanger og Kirkenes har det allerede. Arbeidsminister Robert Eriksson slapp nyheten i Trondheim fire dager før valget om at Regjeringen bevilger 10 millioner kroner til formålet. I SUA-senteret som åpner i Statens Hus i januar skal Arbeidstilsynet, Politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI) jobbe sammen for at utlendinger som kommer til Trondheimsregionen for å arbeide, skal få god veiledning og rask saksbehandling.

Det nye SUA-kontoret ventes å gjøre rekruttering av kompetent arbeidskraft fra utlandet mer effektivt og attraktivt. Store arbeidsplasser for utenlandsk kompetansearbeidskraft er eksempelvis NTNU og SINTEF, bygg og anlegg, og havbruksnæringen.

- Næringslivet og våre kunnskapsinstitusjoner er i økende grad avhengig av høykompetent utenlandsk arbeidskraft for å konkurrere internasjonalt. Skal vi lykkes må det bli lettere å få arbeidsinnvandrerne raskt ut i arbeid, forklarer NiT-direktør Berit Rian, som er veldig fornøyd med at en sak Næringsforeningen har jobbet for i flere år, endelig får en positiv løsning.

I dag er nemlig immigrasjonsprosessen ofte en tidkrevende affære. Et lite koordinert byråkrati har bidratt til at altfor mange høyt kvalifiserte arbeidstakere venter altfor lenge før de kan få lov til å starte i jobben de kom hit for, og i stedet bruke mange måneder på å navigere mellom offentlige kontorer for å skaffe oppholdstillatelse og oppholdskort, skattekort, norsk id-nummer, melde flytting til Norge og så videre.

Men nå er altså en ny fast track få måneder unna. SUA-kontoret vil holde åpent fem dager i uka for følgende grupper:

  • Borgere fra EU/EØS som skal jobbe i Norge
  • Borgere fra land utenfor EU/EØS som skal søke oppholdstillatelse for å arbeide i landet
  • Familiemedlemmer og arbeidsgivere til disse to målgruppene

Henter møter...