Meny
 
 

Utbyggingsavtale og rekkefølgekrav – mye som skjer

Rekkefølgekrav, i eller utenfor utbyggingsavtaler, er sentralt for mulighet og lønnsomhet ved utbygginger. Hva kan kommunen beslutte av rekkefølgekrav, og hva må utbyggere finne seg i? Her har det skjedd mye i 2021.

Utbyggingsavtaler har vært regulert i plan- og bygningsloven siden 2006, hvor det fremste formålet var å forhindre at kommunen stilte urimelige krav til utbyggere. Det er en rekke begrensninger i hva som kan kreves, bl.a. kan utbyggere ikke pålegges bygging av skoler, barnehager e.l., og rekkefølgekravene må dekke behov som utløses eller forsterkes av den planlagte utbygging.

Les hele artikkelen her.


Henter møter...