Meny
 
 

Vi trenger venner

Verden blir mer krevende - så desto viktigere blir det å dyrke kontakten med våre europeiske naboer. Dagens motstand mot EØS-avtalen er særskilt bekymringsfull, skriver Knut Anton Mork.

Den store frykten for nedgangstider – resesjon – ser ut til å være over for denne gangen. Men konjunkturer kommer og går til stadighet. At neste resesjon en dag vil komme, er like sikkert som at verden så vil komme seg ut av den igjen. Nå som 2019 nærmer seg slutten, kan det være vel så viktig å se på de litt lengre linjene. De er selvfølgelig veldig usikre. Men det kan være nyttig å stikke en finger i jorden for å se hvor vi er og hvor vi kan være på vei.

Les hele artikkelen her.


Henter møter...