ENERGI

Fagrådets hovedoppgaver

 • Skape et mer nyansert bilde av bransjen og sikre en overgang til det grønne skiftet
 • Synliggjøre hva som finnes i regionen
 • Bidra til at operatørene blir værende i regionen
 • Bidra til tilstrekkelig rekruttering av bransjen

 

Medlemmer

 • Eskil Bjørnevik, Boa Management AS
 • Håkon Hallem, FORCE Technology Norway AS
 • Stig Tore Laugen, Trønderenergi AS
 • Dag Eirik Nordgård, SINTEF Energi AS
 • Olav Rygvold, Renergy
 • Grethe Selboe, MainTeck AS
 • Frode Walstad, NTN Marked AS
 • Frank Wettland, Altera Infrastructure Production AS
 • Hanne Wigum, Equinor ASA
 • Arvid Wisløff, Statkraft Varme

 

 

 

Kontaktperson hos NiT er Torstein Langeland

 

Årsmelding for fagrådet: Se siste Årsrapport for NiT