Finans

Fagrådet skal bidra til økt verdiskapning og næringsutvikling i regionen gjennom felles prosjekter og samarbeid innenfor prioriterte områder

Fagrådets hovedoppgaver

 • Sikre god kapitaltilgang i regionen for bedrifter i alle utviklingsfaser
 • Bidra til oppbygging av miljøer/bedrifter som ønsker å satse ut fra Trondheimsregionen
 • Fokusere på nødvendigheten av sterke kapitalmiljøer og finansinstitusjoner med beslutningskompetanse i Trondheimsregionen
 • Bidra til å få på plass regionale mandat for forvaltning av deler av statens finansielle formue i unoterte aksjer, herunder sikre at Investinors mandat videreføres og forsterkes
 • Bidra til videre utvikling av fakultetet for økonomi ved NTNU
 • Samarbeide med Fagråd Kommersialisering av teknologi om tilgang på kapital og andre relevante områder (Fintech o.l.)

 

Medlemmer

 • Vegard Helland, Fagrådsleder, SpareBank 1 SMN
 • Rigmor Bråthen, DNB ASA
 • Steinar Bjørke, Storebrand Danica Trondheim
 • Marit Clausen, Danske Bank (ung observatør)
 • Bent R. Eidem. Lokalbank  LB Selskapet AS
 • Geir Ove Kjesbu, InvestorForum Trøndelag og ProVenture Management AS
 • Ann-Tove Kongsnes, Investinor AS
 • Olaf Løberg, Trondheim kommune (ung observatør)
 • Runar Martinsen, Danske Bank
 • Anne Strøm Nakstad, TPC Eiendom AS
 • Olaf Prestvold, Innovasjon Norge Trøndelag
 • Roy Rønsberg, DNB bank ASA (ung obsevatør)
 • Andreas D. Sandbu, Viking Venture AS
 • Helene Schefte, Storebrand Livsforsikring AS (ung observatør)
 • Christopher Steen, KLP Banken  AS
 • Bjørn Tilset, Nordea Bank Norge ASA

 

Kontaktperson hos NiT er Berit Rian