Meny
 
 

Grønn konkurransekraft

Fagrådet skal stimulere til konkurransedyktige løsninger som skal gi grønn kunnskaps-og teknologiutvikling i regionen

Fagrådets hovedoppgaver

 • Fremme utvikling, produksjon og utnyttelse av fornybar energi i Trøndelag gjennom faktabasert kunnskap om klimavennlige energiløsninger
 • Bidra til at virksomheter som jobber med klima- og miljørelatert teknologi får økt anerkjennelse og konkurransekraft på veien til " lavutslipps-samfunnet"            
 • Fremme Innovasjon og nyskapning i Trøndelag via strategiske partnerskap mellom medlemsbedrifter, offentlig virksomhet, FOU-miljøer og virkemiddelapparat.
 • Bidra til at befolkningen og samfunnet lettere kan gjøre grønne valg i sin hverdag

 

Medlemmer

 • Arvid Wisløff, fagrådsleder, Statkraft Varme AS
 • Stig Tore Laugen, TrønderEnergi AS
 • Dag Eirik Nordgård, SINTEF Energi AS
 • Olav Rygvold, Renergy
 • Frode Walstad, NTE Marked AS
 • Hanne Wigum, Equinor ASA                                                                                                                                                           


Tilsluttet medlem

 • Per Erik Sørås, Trøndelag fylkeskommune

 

Kontaktperson hos NiT er Torstein Langeland

 

Årsmelding for fagrådet: Se siste Årsrapport for NiT


Henter møter...