Havbruk

Fagråd Havbruk skal bidra til bærekraftig verdiskapning innen havbruksnæringen i regionen

Fagrådets hovedoppgaver

 • Bygge stolthet og identitet gjennom faktabasert kunnskap og synliggjøring av havbruksnæringen
 • Være en viktig møteplass for havbruksnæringen, NiTs øvrige medlemsbedrifter og studenter
 • Drøfte og gi innspill på viktige næringspolitiske saker
 • Samarbeide med FoU, utdanningsinstitusjonene og næringsaktørene for å øke rekruttering til havbruksnæringen
 • Samarbeide med relevante fagråd, bedrifter og organisasjoner mht. møter og prosjekter

Fokusområder

 •  Bærekraft - være pådriver for bærekraftige løsninger i havbruksnæringen
 • Energi - bidra til at havbruksnæringen tar i bruk miljøvennlige løsninger
 • Teknologi - underbygge at vi er " Teknologihovedstaden for havbruksnæringen"

Medlemmer

 • Vibeke Emilsen Wetterwald, fagrådsleder Eco Seafood AS
 • Anders Aune, DNB Bank ASA
 • Kristine Fjærli, Nutrimar Holding AS
 • Berit Flåmo, Måsøval AS
 • Eskil Forås, Rambøll Norge AS
 • Trina Galloway, AquaGen AS
 • Trond Henriksen, Atea AS
 • Ellie Johansen, Aquatech Cluster
 • Guttorm Lange, Aquaculture Solutions NORBIT ASA
 • Ole Christian Norvik, Seaweed Solutions AS
 • Leif Magne Sunde, SINTEF Ocean AS
 • Geir Tevasvold, Consto Midt-Norge AS
 • Finn Victor Willumsen, Marin Aqua AS

 

Tilsluttet medlem

 • Sigurd Bjørgo, Trøndelag fylkeskommune

 

Kontaktperson hos NiT er Torstein Langeland