Meny
 
 

Helse

Fagråd helse skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, helsevesen, forskning og utdanning gjennom felles arenaer for dialog og kunnskapsdeling

Fagrådets hovedoppgaver

  • Utvikle møtesteder for kunde-/leverandørutvikling
  • Planlegge og gjennomføre bransjemøter og bidra til møteplasser
  • Vurdere og gi innspill til organisering og oppfølging av andre helserelaterte nettverk/fora

 

Medlemmer

  • Knut Løkke, Myworkout AS
  • Agnete Fjellheim Opland, 3T Produkter AS
  • Erik Rudi, Erik Rudi Psykologtjenester
  • Tore Stiles,  Coperiosenteret AS

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Årsmelding for fagrådet: Se siste Årsrapport for NiT 


Henter møter...