Ledelse

Fagrådet skal være en faglig ressurs for de som søker kunnskap, innsikt og nettverk innen ledelse.

Fagrådets hovedoppgave

Fagrådet skal fokusere på ledelseskompetanse på alle plan, alt fra toppledere i store selskaper til avdelingsledere i små og mellomstore bedrifter/organisasjoner. Aktiviteten skal rettes mot både mot hvordan utvikle medarbeideres kompetanse og kompetanseutvikling for lederen selv.

Viktigste årlige arrangement er Ledelseskonferansen.

Medlemmer

  • Haavard Klemetsen, Badenoch+Clark, fagrådsleder
  • Geir Hagen, Skipnes Kommunikasjon AS
  • Amalie Holt, Folkeinvest
  • Asgeir Opland, Handelshøyskolen BI
  • Kristin Mürer Stemland, Ski-VM Trondheim 2025
  • Lisa Vivoll Straume, Mind AS
  • Trond Stiklestad, Fremm rådgivning AS
  • Kristoffer Steen, Simonsen Vogt Wiig AS
  • Hilde Sæterhaug, KL Økonomi og HR
  • Tonje Hustøft, Britannia Hotel

 

Kontaktperson hos NiT er Torgeir Sølsnes


Lederutvikling
Anbefalinger til kjøpere og leverandører av lederutvikling
Skal du investere i lederutvikling? Eller levere tjenester innen lederutvikling?

Det kan være krevende for den som skal investere i lederutvikling å vurdere den faglige kvaliteten på tjenestene som er tilgjengelig på markedet. For å sikre god praksis innen lederutvikling, er det også viktig at tilbyder av slike tjenester gjør en grundig kvalitetssikring av innhold og faglig fundament. Psykologforeningen i Norge har utviklet en omfattende guide med anbefalinger for hvordan kjøper og tilbyder av lederutviklingstjenester kan sikre gode forberedelser, beslutning og gjennomføring av et utviklingsløp.

Du kan lese mer om disse anbefalingene her.

Fagrådets kontaktperson for anbefalingene er Lisa Vivoll Straume i MIND AS. Psykologforeningens kontaktperson for anbefalingene er Per Straumsheim.