Fagråd Mat og drikke

Formålet med Fagråd Mat og drikke er å styrke Trøndelag som Norges Fremste region for mat og drikke. Det er videre en viktig oppgave å påvirke politiske beslutningstagere til å arbeide for å fremme fagrådets målsetninger, samt å være en viktig møteplass for blå og grønn sektor. Lokal mat og drikke (og produksjon av samme) er tema som som hele regionen kan samle seg om.

Viktige saker/oppgaver for fagrådet

  • Profilering og markedsføring (herunder utarbeide et felles faktagrunnlag for næringen i Trøndelag - hvilke verdier og arbeidsplasser snakker vi om ect.
  • Rekruttering til bransjen (behov for fagkompetanse i næringen langs hele verdikjeden fra produksjon til forbruker og servering)
  • Skape en attraktiv møteplass med interessante seminarer
  • Øke samspill ifht. FoU og innovasjon for matproduksjon: innovasjon for å mette et økende verdensmarked
  • Næringspolitiske saker som er viktig for bransjen

Fagrådet består av:

Tilsluttet Medlem

Kontaktperson hos NiT er Berit Rian