NiT Skaun

Lokalstyretet skal være et talerør og pådriver for næringsdrivende i Skaun kommune ovenfor offentlig virksomhet og som opinionsdanner

Lokalstyrets hovedoppgaver

 • Jobbe for å bedre rammevilkårene for næringsutvikling i Skaun kommune
 • Sikre områder for næringsareal
 • Skape engasjement og aktivitet for næringslivet i kommunen
 • Skape positive holdninger til næringslivet i kommunen
 • Bidra til god sentrumsutvikling på alle tettsteder
 • Være en inspirerende møteplass for næringslivet

 

Medlemmer:

 • Olav Ellevset, Skaun Utvikling AS
 • Tove Hepsø, Korn Interiør AS
 • Jon Halvor Kvidal, Kvidal Regnskap AS
 • Even Landrø, selvstendig næringsdrivende/Krokstad Gård
 • Kjell Ove Solheim, Solheim´s Import AS

 

Kontaktperson hos NiT er Kaare Hagerup