Olje og gass

Fagråd Olje og gass skal bidra til at lokale virksomheter er mest mulig konkurransekraftige overfor de store olje- og gassutfordringene

Fagrådets hovedoppgaver

 • Skape et mer nyansert bilde av bransjen og sikre en overgang til det grønne skiftet
 • Synliggjøre hva som finnes i regionen
 • Bidra til at operatørene blir værende i regionen
 • Bidra til tilstrekkelig rekruttering av bransjen

 

Medlemmer

 • Frank Wettland, fagrådsleder, Altera Infrastructure Production AS
 • Eskil Bjørnevik, Boa Management AS
 • Stephen Boffey Glasø, Siemens  Energy AS
 • Håkon Hallem, FORCE Technology Norway AS
 • Wollert Krohn-Hansen, Maritimt Forum
 • Are-Magne Kregnes, WSP Norge AS
 • Grethe Selboe, MainTech AS

 

 

 

Kontaktperson hos NiT er Anne Kathrine Willumsen 

 

Årsmelding for fagrådet: Se siste Årsrapport for NiT