Fagråd Styrearbeid

Fagråd styrearbeid skal bidra til mer kompetente styrer i regionens næringsliv

Fagrådets hovedoppgave

  • Stimulere til skikkelig styrearbeid og etablering av gode styrer blant NiTs medlemmer
  • Bidra til bedre forståelse for og bevisstgjøring rundt rollen som styremedlem
  • Gi medlemmene teoretisk kunnskap om styrearbeid gjennom kurs, seminarer og fagsamlinger
  • Gi medlemmene mulighet for praktisk trening i styrearbeid

 

Medlemmer

  • Morten Solheim, fagrådsleder, Handelshøyskolen BI
  • Randi Bakken, Randi Bakken
  • Gry Haug Binde, Adolf Øiens Fond
  • Karen Espelund, Museene i Sør-Trøndelag AS
  • Siri Merethe Rønning, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
  • Ingrid Kristin Viken, Kverva AS

 

 Kontaktperson hos NiT er Christian Haugen