Internasjonalt Forum

Internasjonalt forum er et samarbeidsorgan mellom offentlige og private institusjoner og virksomheter som arbeider med å fremme internasjonalisering i Trøndelag. Forumet har til formål å arbeide for økt internasjonalisering i regionen og skal bidra til å undersøtte medlemmenes internasjonale aktiviteter. Næringsforeningen i Trondheimsregionen er sekretariat for forumet. 

Klikk her for mer informasjon.