Handelskammerfunksjonen

Næringsforeningen i Trondheim har betydelig internasjonal aktivitet. Dette ivaretas av en handelskammerfunksjon, som har som formål å være sentral koordinator og pådriver i regionen for internasjonalt handelssamkvem.

Arbeidsoppgaver
De konkrete oppgavene for handelskammeret er å:

  • Bidra til internasjonal kompetanseheving i regionen gjennom kurs, seminarer, faglige samlinger og annen aktivitet
  • Skaffe medlemmene tilgang til nettverk som styrker eksportvirksomheten
  • Søke internasjonale prosjekter hvor våre medlemmer kan delta
  • Være medarrangør i Eksportens Dager
  • Være prosjektleder for den årlige næringslivsdelegasjonen til Hamburg i forbindelse med Trondheims ordførers julegrantenning
  • Drifte Internasjonalt Forum
  • Arrangere land-til-land møter: Handelskammeret er naturlig bindeledd når bedrifter søker bedrifter over landegrensene.

Visjon og verdier
Vår visjon er at vi skal bidra offensivt til at regionens næringsliv får landets sterkeste vekst i internasjonalt handelssamkvem.

Våre verdier er:

  • Ryddig
  • Offensiv
  • Samlende

Internasjonalt samarbeid
Næringsforeningen deltar årlig i et samarbeid med de svenske og finske handelskamrene i Midt-Norden. Handelshindre mellom landene, som er et like stort problem etter at Sverige og Finland ble EU-medlemmer, står sentralt. Det gjør også spørsmål om utvikling av en Midt-Norden region og tilhørende programmer innen Interreg IIIA.