Visste du at...

Informasjon, nettverk og bærekraft: Oppdag de mange fordelene med medlemskap i Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT). 

Bli en del av NiT og opplev de mange fordelene som medlemskapet tilbyr. Fra å styrke båndene mellom næringslivet og kommunal forvaltning, til å arrangere regionens største samling av arrangementer og konferanser for næringslivet, er NiT en drivkraft for vekst og innovasjon i Trondheim.

Under kan du lese om 6 områder som viser LITT av det vi jobber med. Noen du kanskje også ikke visste om.


1.
Visste du at NiT har mange faste treffpunkt med ordfører og kommuneledelsen? 

Det er en tett dialog og kunnskapsutveksling mellom administrasjonen og fagrådene i NiT og det offentlige. 

For deg og din bedrift betyr dette 
- at politikere og kommuneadministrasjon får nyttig informasjon om hva som opptar næringslivet i vår region. 
- at NiT er tett på politiske beslutninger, som gjør at foreningen kan jobbe aktivt for medlemmenes og dine interesser. 2. Visste du at NiT har egne fagråd, eller bransjeråd, for en rekke forskjellige bransjer og fagområder? 
Over 250 engasjerte ledere, fordelt på 24 fagråd og lokalstyrer, gir næringsforeningen innspill og føringer til næringspolitiske saker, og saker av mer generell karakter, som er viktige for den enkelte bransje. 

For deg og din bedrift betyr dette 
- at NiT som forening har god innsikt i hva som skjer innenfor din bransje. 
- at du har mulighet til å delta inn i et fagråd, knytte nye kontakter for egen del, og gjennom fagrådsarbeidet bidra til at NiT gjør en enda bedre jobb for din bransje.  3. Visste du at NiT arrangerte nesten 160 små og store arrangement i 2023? 
NiT er regionens største tilbyder av arrangement, konferanser og seminarer for næringslivet. 
 
For deg og din bedrift betyr dette 
- at du får tilgang til regionens største arena for å utvide ditt forretningsnettverk og etablere kontakter med nye partnere, kunder og leverandører. 
- at du har mulighet til å oppdatere din kompetanse, både innenfor eget fagområde og andre fagfelt du er interessert i. 
- at du får tilgang til informasjon om det som skjer i regionen, både av offentlig og privat karakter. 
- at du har tilgang til å holde foredrag og innlegg på Fredagsforum. En arena der du kan dele dine egne erfaringer og kompetanse med andre.  
 
I tillegg så får du rabattert pris på NiTs arrangementer, og i mange tilfeller er det gratis deltagelse for medlemmer. 4. Visste du at NiT jobber aktivt med å koble studenter opp mot næringslivet? 
Kompetanse har blitt en knapp faktor for arbeidslivet i vår region. Samtidig har vi tusenvis av studenter som hvert år forlater regionen etter endt utdannelse. Her jobber NiT på flere områder for å bidra til å beholde viktig kompetanse i regionen. 
 
For deg og din bedrift betyr dette 
- at du får lettere tilgang til ulike internship-programmer, bla. ved BI, der du har mulighet til å teste potensielle medarbeidere i praktisk arbeid før eventuell ansettelse. 
- at du som tech-bedrift kan delta i prosjektet “Workation”, et konsept for å tilby spennende og relevante sommerjobber for studenter og vise de fantastiske mulighetene Trondheim har å by på, slik at de ønsker å bli i regionen, eller din bedrift, etter endt utdannelse. 5. Visste du at NiT jobber med å styrke fokuset på bærekraft i regionen? 
NiT leder et prosjekt som endrer hvordan offentlige byggherrer stiller bærekraftskriterier i sine anskaffelser. Dette gjør vi for at små og mellomstore bedrifter skal lykkes med grønn omstilling, og for at offentlig sektor og næringslivet skal samarbeide tettere for å finne de beste løsningene. 
 
For deg og din bedrift betyr dette 
- at det blir lettere å tilfredsstille bærekraftskrav i offentlige anbud, og at dette hensyntas i tildelingen av oppdrag. 
- at du får muligheten til å delta inn i et bærekraftsnettverk (som er under etablering), uavhengig av bransjetilhørighet,  for å utveksle erfaring og styrke bærekrafts arbeidet i egen bedrift. 6. Visste du at NiT har egne forretningsnettverk for unge under 38 år og et for kvinnelige ledere og nøkkelpersoner? 
NiT har gjennom mange år jobbet med å utvikle ulike nettverk og programmer for å bedre tilgang til, og for å styrke, mangfoldet i regionens nærings- og arbeidsliv.  

For deg og din bedrift betyr dette 
- at NiT legger til rette for å gjøre det enklere å øke andelen kvinner i styrer og ledelse. 
- at dine unge medarbeidere kan få tilgang til en arena der de kan utvikle seg sammen med likesinnede i regionens næringsliv. 
- at du kan få tilgang til arbeidsinnvandrere med høy kompetanse gjennom programmet “Trondheim Opportunity”. 


 
Og ikke minst, medlemskap bidrar til profilering 
Medlemskapet åpner for nye muligheter for profilering av din bedrift og bedriftens kompetanse.  
- Du viser samfunnsansvar og engasjement gjennom medlemskapet. 
- Synlighet i Midtpunkt og NiTs digitale kanaler. 
- Mulighet til å være foredragsholder på Fredagsforum og NiTs arrangementer. 
- Du får mulighet til å delta sammen med andre bedriftsledere i ett av våre fagråd når det er plass for det. 
- Som medlem kan du leie NiTs møtesenter og invitere dine forbindelser til Næringslivets Hus. 
 
 
Det er godt næringsvett å være medlem i NiT. Din medlemskontingent bidrar til å holde Næringsforeningen i Trondheimsregionen i sving og jobbe for fellesskapets beste. Jo flere vi er, jo større slagkraft!