Spørsmål og svar

Næringsforeningen i Trondheimsregionen arrangerer årlig ca 100 møter og arrangementer. Du vil til enhver tid finne disse møtene lett tilgjengelig til høyre på hjemmesiden.

Hvordan melder jeg meg på?
Du melder deg på direkte på nett gjennom å bruke utfyllingsskjemaet under møtebeskrivelsen som dukker opp når du trykker på "Les Mer" om hvert enkelt møte. I tillegg vil alle kontaktpersoner hos våre medlemmer få tilsendt invitasjoner på mail, der man gjennom en direkte link til et ferdig utfylt skjema kan melde seg på møtene. Alle firma er segmentert på bransje, og dette sikrer at invitasjonen man mottar blir mest mulig relevant.

Hva koster møtene?
Det vil alltid opplyses om priser for deltagelse hvis dette er aktuelt. Prisen er oppgitt for medlem og ikke-medlem og faktureres ditt firma i etterkant av møtet.

Hvordan får jeg informasjon om hvilke møter som arrangeres?
Hvis ditt firma er medlem i Næringsforeningen får du tilsendt invitasjonene på mail, samt at vi månedtlig sender ut samle-mail med alle møtene den aktuelle måneden.

Hva slags type møter arrangerer vi?
De faste møtepostene vi har er:

  • Fredagsforum
    Hver fredag fra kl. 08.30 til 09.30 arrangerer vi lunsjmøter med aktuelle tema i NiTs møtesenter (4. etasje, Dronningens gate 12).
  • Næringslivsfrokost
    Hver onsdag fra kl. 8–10 med frokost. Kan også legges til tirsdag og torsdag. Her finner du møter av generell interesse som f.eks. innen organisasjon og ledelse, økonomi/finans, reiseliv, idrett/kultur, jus o.s.v.
  • Næringspolitiske møter
    Typiske tema kan være samferdsel og vei, areal for næringsutvikling, samt andre tema som involverer det politiske miljøet.