Meny
 
 

Prioriterte saker i 2019

 

2018 ble nok et aktivt år i NiT. Vi økte med 181 nye medlemmer til 1763, arrangerte 141 seminarer med over 12.000 deltagere, hadde høy aktivitet i fagrådene og i GROnett og jobbet med mange næringspolitiske saker, hvorav flere med positivt utfall. Når det gjelder næringspolitikk handler det imidlertid om langsiktig jobbing, og mange av sakene på dagsorden i fjor fortsetter inn i dette året.

Oversikten over næringspolitiske saker som fagrådene og NiT er opptatt av er lang – rundt 70 med stort og smått. Styret i NiT velger hvert år ut noen prioriterte saker på lokalt/regionalt nivå, og noen på nasjonalt nivå der vi må jobbe mot stortingspolitikerne våre. For 2018 har styret i tillegg valgt ut tre strategiske fokusområder som NiT skal jobbe aktivt med; kommersialisering av teknologi, tilgang på relevant kompetanse og attraktiv region.

Førstnevnte er også pekt ut som satsningsområde for både Sør- Trøndelag fylke og kommunene i regionene. Næringslivets største komparative fortrinn er nærheten til våre fremragende forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Vi er dyktige på nyetableringer basert på teknologi. Impello-analysen for 2018 viser at vi har 750 teknologiselskaper med 12.250 ansatte som omsetter for 23,7 milliarder kroner. Det viser at vi evner å kommersialisere teknologi, men vi tror vi har mye mer å gå på når det gjelder å bygge lønnsomhet og vekst innenfor dette området, og å få næringslivet til å ta i bruk ny teknologi uavhengig av bransje.

Tilgang på relevant kompetanse er en av de største utfordringene i årene fremover. Tiltak knyttet til å få enda flere studenter til å bli i regionen etter endte studier, samt tettere dialog med videregående skoler for styrking av yrkesfagene, står høyt på NiTs dagsorden.

I tillegg til dette har styret valgt ut følgende prioriterte saker på lokalt/regionalt nivå i 2019:
• Økonomisk vital og miljømessig god sentrumsutvikling i alle våre kommuner 
• Helhetlig areal- og samferdselspolitikk i regionen
• Oppfølging av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

På nasjonalt nivå står disse næringspolitiske sakene øverst på prioriteringslisten:
• Bygge nasjonal finansindustri og flere/større aktive eierskapsmiljø
• Gode utviklingsmuligheter for FoU/utdanningsinstitusjonene
• Helhetlig transportsystem for gods- og persontransport på vei, bane, sjø og med fly


Vi ser frem til et godt samarbeid med våre politikere også i 2019!

Berit Rian
Adm. direktør

 

 


Henter møter...