Nyttige lenker

Regionale Lenker

Midtbyen Management AS

http://www.midtbyen.no

Trøndelag Fylkeskommune https://www.trondelagfylke.no/
Trondheim Kommune http://www.trondheim.kommune.no
   
   

Næringsalliansen i Trøndelag - NAT

Bjugn Næringsforum Facebook
Flatanger Næringsforum Facebook
Frøya Næringsforum  http://froyanaering.no/               
Fosen Industriforum https://fosenindustri.no/
Grong Næringsforening Facebook
Hitra Næringsforening http://www.hitra-naeringsforening.no
Halsa Næringsforening http://www.halsadig.no/hnf/
Hemne Næringsforum http://www.hnf.no
Høylandet Næringsforening Facebook
Inderøy Utvikling

https://inderoyutvikling.no/

Levanger Næringsforum http://www.levangernf.no
Lierne Næringsforening https://www.lierne.no/forside/naeringsforeningen/
Namdalskysten Næringsforening Facebook
Namsos Næringsforening http://www.namsosnf.no
Namsskogan Næringsforening  
Næringsforum i Fjellregionen https://fjellforum.org/
Orkladal Næringsforum http://www.onf.no
Oppdal Næringsforening https://www.facebook.com/onfoppdal/
Rennebu Næringsforening https://rennebu.com/rennebu/
Rindal Næringsforum http://www.tidtilaleve.no/
Rissa Næringsforum http://rissanf.no/
Selbu næringsforum http://www.senfo.no
Stjørdal Næringsforum http://www.stjordalinfo.com
Snåsa Næringsforum https://www.snasa.no/teams/snf/
Steinkjer Næringsforum https://steinkjernf.no
Tydal Næringsforening https://tydalnaeringsforening.no/
Verdal Næringsforum http://www.verdalnf.no
Verran Næringsforum http://vrnf.no/
Ørland Næringsforum http://www.orland-naringsforum.no
Åfjord Næringsforening Facebook
   
   
   

 

Andre norske handelskamre

Bergen Næringsråd http://www.bergen-chamber.no
Drammen Handelskammer http://www.handelskammer.org
Næringsforeningen i Stavangerregionen http://www.stavanger-chamber.no
Næringsforeningen i Kristiansandregionen http://www.kristiansand-chamber.no
Kongsberg Nærings- og Handelskammer http://www.knh-kongsberg.no
Oslo Handelskammer http://www.chamber.no
Næringsforeningen i Tromsø http://www.tromso-chamber.no
Sarpsborg Handelskammer http://www.advokat-grindstad.no
Ålesund handelskammer http://www.aalesund-chamber.no


Kommuner NiT er representert i

Trondheim Kommune                                             http://www.trondheim.kommune.no             
Møteplan og saksdokumenter Trondheim kommune https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender
Høringer/planer Trondheim kommune https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/kunngjoring-arealplan/
   
Indre Fosen kommune https://www.indrefosen.kommune.no/
Møteplan og saksdokumenter Indre Fosen kommune  
Høringer/planer Indre Fosen kommune  
   
Malvik kommune http://www.malvik.kommune.no
Møteplan og saksdokumenter Malvik kommune http://www.malvik.kommune.no/moeter-saksdokumenter-og-innsynsloesninger.365404.no.html
Høringer/planer Malvik kommune http://www.malvik.kommune.no/planer-til-behandling.176390.no.html
   
Melhus kommune http://www.melhus.kommune.no
Møteplan og saksdokumenter Melhus kommune http://www.melhus.kommune.no/moetekalender-og-sakspapirer.354784.no.html
Høringer/planer Melhus kommune http://www.melhus.kommune.no/?cat=340826
   
Skaun kommune http://www.skaun.kommune.no
Møteplan og saksdokumenter Skaun kommune https://www.skaun.kommune.no/politiske-moeter-og-saker.162062.no.html
Høringer/planer Skaun kommune https://www.skaun.kommune.no/hoeringer.5287831-165505.html
   
Midtre Gauldal kommune http://www.mgk.no
Møteplan og saksdokumenter Midtre Gauldal kommune https://einnsyn.mgk.no/Innsyn/dmb
Høringer/planer Midtre Gauldal kommune https://www.mgk.no/tjenester/planer/offentlig-ettersyn

 

Fylket og regionråd

Trøndelag Fylkeskommune http://www.trondelagfylke.no
Møteplan og saksdokumenter fylket https://www.trondelagfylke.no/politikk/Moter/moter-og-saksdokumenter/
Trondheimsregionen http://www.trondheimsregionen.no
Orkdalsregionen https://orkdalsregionen.no/
Værnesregionen                                               https://www.varnesregionen.no/         

 

Stortinget

Folkevalgte på Stortinget fra Sør-Trøndelag https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Fylkene/Sor-Trondelag/
Folkevalgte på Stortinget fra Nord-Trøndelag https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Fylkene/Nord-Trondelag/
Regjeringen og politisk ledelse i departementene https://www.regjeringen.no
Næringskomiteen https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Komiteene/Naringskomiteen/  
Finanskomiteen https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Komiteene/Finanskomiteen/
Transport- og kommunikasjonskomiteen https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Komiteene/Transport--og-kommunikasjonskomiteen/
Utdannings- og forskningskomiteen        https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Komiteene/Utdannings--og-forskningskomiteen/
   
Statlige høringer på offentlige                    utrendinger etc. https://www.regjeringen.no/no/dokument/hoyringar/id1763/