Om Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Grunnlaget for vårt arbeid finnes i en rekke klart definerte visjoner, løfter, mål og oppgaver.

Vår visjon: Vi skal bidra til at midt-norsk næringsliv blir landets sterkeste.

Våre tre løfter til medlemmene:

1. Samle næringslivet i et lønnsomt felleskap

2. Være pådriver i regional næringspolitikk

3. Være en attraktiv møteplass

Våre verdier:

- Ryddig

- Offensiv

- Samlende

 

Vårt mål er at Trondheimsregionen skal være det sted i Norge hvor det er enklest å starte og drive næringsvirksomhet. Næringsforeningen i Trondheimsregionen skal være fremste pådriver for å oppnå dette. Næringsutviklingen i Trondheimsregionen blir vesentlig styrket gjennom å samle hele regionens næringsliv i en felles forening.

  • Samarbeid
    Næringsforeningen i Trondheimsregionen samarbeider med våre "søsterforeninger" i Oslo, Stavanger, Bergen og Tromsø.
  • Internasjonalt samarbeid
    Næringsforeningen deltar årlig i et samarbeid med de svenske og finske handelskamrene i midt-Norden. Handelshindre mellom landene, som er et like stort problem etter at Sverige og Finland ble EU-medlemmer, står sentralt. Det gjør også spørsmål om utvikling av en midt-Norden region og tilhørende programmer innen Interreg IIIA.

Annen informasjon om NiT