Ansatte

Vår jobb er å tilrettelegge prosjekter og møteplasser for næringslivet generelt og våre medlemmer spesielt. Vi ønsker å gjøre det enkelt å ta kontakt med oss - innspill kan rettes direkte til hver enkelt av oss.

 

Berit Rian
Administrerende direktør

Mobil 950 31 885
E-post: berit@nitr.no

Anne Grethe Smistad Lein
Medlemsansvarlig

Mobil 920 48 970
E-post: annegrethe@nitr.no

Mette Sollie
Senior Advisor, ATA Carnet

Mobil 416 05 355
E-post: mette@nitr.no

Børge Beisvåg
Næringspolitisk leder

Mobil 906 69 739
E-post: borge@nitr.no

 

Christian Haugen
Næringsutvikler

Mobil 48 23 99 48
E-post: christian@nitr.no

Torstein Langeland
Bærekraftsansvarlig/næringsutvikler

Mobil 954 61 157
E-post: torstein@nitr.no

Eva Christin Wang
Resepsjon/kontor

Dir.tlf. 73 88 31 10
E-post: eva@nitr.no

Kenneth Stoltz
Kommunikasjonsansvarlig

Mobil 986 66 596
E-post: kenneth@nitr.no

Karen Gunnes
Kommunikasjonsrådgiver/
Konst.leder NiT avd. Melhus

Mobil 917 95 446
E-post: karen@nitr.no

Torgeir Sølsnes
Markedssjef

Mobil 901 57 799
E-post: torgeir@nitr.no

Haakon Wuttudal
Mediedesigner/produsent

Mobil 482 75 646
E-post: haakon@nitr.no

Benjamin Berg Vollan
Markedskoordinator

Mobil 919 94 909
E-post: benjamin@nitr.no

Ingunn Rokseth
Daglig leder NiT Indre Fosen

Mobil 918 01 506
E-post: ingunn@nitr.no

Kaare Hagerup
Daglig leder NiT Skaun og NiT Malvik

Mobil 400 06 037
E-post: kaare@nitr.no
 

Svend Hov
Daglig leder NiT Midtre Gauldal

Mobil 416 56 141
E-post: svend@nitr.no