Næringsforeningens personvernerklæring

Denne personvernerklæringen informerer om hvordan Næringsforeningen i Trondheimsregionen(NIT) samler inn og bruker personopplysninger.

Næringsforeningen i Trondheimsregionen, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret er delegert til markedssjef i NIT. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19/GDPR artikkel 14) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd/GDPR artikkel 12-13).

Personopplysninger utleveres ikke, med mindre annet er oppgitt her.

Behandlingsansvarlig i NIT er ansvarlig for at personvernerklæringen er ajourført også på nettsidene.

Opplysninger om medlemmer og kontaktpersoner
Med det formål å ivareta medlemsskapet, samler vi inn opplysninger om navn, stillingstittel, telefonnummer, adresse, kjønn, virksomhet og epostadresse fra kontaktpersoner hos våre medlemsbedrifter. Medlemslister er tilgjengelig for ansatte i NIT og for våre databehandlere, Norconsult AS og ITSjefen AS.

Det rettslige grunnlaget for å samle inn disse opplysningene er personopplysningsloven § 8 a/GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav b.

Opplysninger om nye medlemsbedrifter og hovedkontakt blir publisert i medlemsbladet Midtpunkt og på våre nettider etter samtykke fra den det gjelder. Du kan når som helst be om å få opplysninger som publiseres på nitr.no slettet.

NIT samler inn kontaktopplysninger om kontaktpersoner for medlemsbedrifter. Disse opplysningene mottar vi fra bedriftens leder eller fra kontaktpersonen selv. Dersom du har innsigelser mot dette, kan du ta kontakt med din arbeidsleder, eller med NIT. Kontaktopplysningene vil da bli slettet.

Opplysninger om medlemmer vil bli slettet 1 år etter utmelding, bortsett fra virksomhetens navn. Virksomhetens navn vil bli brukt til å utarbeide statistikk.


Påmelding til kurs
På nettsiden kan du melde deg på kurs ved å oppgi navn, kontaktinformasjon og arbeidsgiver. Personopplysninger vi får inn ved påmelding til kurs blir benyttet til det formål å administrere kurset. Behandlingsgrunnlaget er personopplysningsloven § 8 a/GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav b.

Navn og bedrift vil fremgå på deltakerlister som blir sendt ut til alle deltakere. Etter seminaret/møtet er gjennomført vil opplysningene, bortsett fra virksomhets navn, og kjønn på deltakeren bli slettet. Disse opplysningene benyttes til å utarbeide statistikk.
Nettbasert behandling av personopplysninger på www.nitr.no
Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og invitasjoner til seminarer/møter.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte.

ITsjefen AS er NiTs databehandler på drift og vedlikehold av systemer og servere, Norconsult AS er NiTs databehandler på drift og vedlikehold av CRM-system, HK Reklame AS er NiTs databehandler for drift og vedlikehold av nettsiden, Nets AS er NiTs databehandler for drift og vedlikehold av forhåndsbetalinger ved møtedeltagelser, Questback er NiTs databehandler vedrørende spørreundersøkelser.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av ITSjefen AS. Det er kun NIT, ITSjefen og Norconsult som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom NIT og Norconsult og mellom NiT og ITSjefen regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Betalingsinformasjon
Når du forhåndsbetaler for et kurs eller deltagelse på møter og arrangement oppgis betalingsinformasjon slik at vi kan motta din betaling. Vi bruker Nets som databehandler for betalingsinformasjonen.

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Informasjonskapselen kan benyttes til å lagre identifikatorer som gjenkjenner din enhet fra besøk til besøk. NIT bruker informasjonskapsler til å generere statistikk for trafikken på nettsidene.

Følgende informasjonskapsler brukes på nitr.no: Google Analytics

Nyhetsbrev
Du kan abonnere på nyhetsbrev og invitasjoner til møter/arrangementer slik at du mottar e-post fra oss for å få opplysninger om kursene vi arrangerer. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. E-postadressen deles ikke med andre. Nyhetsbrevene sendes ut etter samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta nyhetsbrev. Dette kan du gjøre selv, på «Min side».

Innsyn, retting og sletting
Du kan få innsyn i hvilke personopplysninger NiT har lagret om deg, ved å gå inn på Min side. De opplysninger som ligger der, er de samme som de NiT har lagret i sin medlemsdatabase.
Du har rett til å få endret eller slettet opplysninger som er uriktige eller mangelfulle. På Min side kan du også endre eller slette enkelte opplysninger som er lagret om deg. Du kan også ta kontakt med NIT for å utøve dine rettigheter.

Klagerett
Ønsker du å vite mer om dine rettigheter som registrert, anbefaler vi deg å lese om dette på Datatilsynets nettsider. Dersom du mener at reglene for personvern er brutt, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Kontaktopplysninger
Kontaktopplysninger til behandlingsansvarlig: Berit Rian, berit@nitr.no
Kontaktopplysninger til den behandlingsansvarliges representant: Torgeir Sølsnes, torgeir@nitr.no