Bygg og anlegg

Fagråd bygg og anlegg skal bidra til en bærekraftig utvikling av bygg- og anleggsnæringen i Trondheimsregionen gjennom å tilrettelegge for samhandling, bygge kompetanse og utvikle møteplasser.

Fagrådets hovedoppgaver:

 • Grønn omstilling: Legge til rette for fortsatt høyt trykk i den grønne omstillingen.

 • Folk: Bidra til at bransjen tiltrekker, utnytter og utvikler rett kompetanse, og går foran ved å ta «alle» i bruk.

 • Rammevilkår: Påvirke bransjens rammevilkår, både nasjonalt og lokalt, gjennom aktiv dialog og nye samarbeidsfora.

 

Fagrådets aktiviteter:

 • Arrangør av Byggebørsen: Byggebørsen er Midt-Norges største bygg- og anleggskonferanse og gjennomføres i samarbeid med EBA Trøndelag og Håndverkerforeningen i Trondheim.

 • Bærekraftige anskaffelser for de vanlige byggeprosjektene: Fagrådet initierte prosjektet som skal bidra til en tryggere overgang til mer bærekraftige anskaffelser for de små og mellomstore bedriftene.

 • Innspillspartner: Fagrådet bidrar aktivt med innspill til kommunale og regionale strategi- og planprosesser, deriblant Trondheim kommunes klimaplan samt strategi for offentlige anskaffelser der fagrådsleder sitter i ressursgruppen.

 

Medlemmer

 • Michelle Wright, fagrådsleder, Trondheim Kommune, Enhet for næring og samfunnsutvikling
 • Kjell Sagen Berg, Advokatfirmaet LAG AS
 • Morten Christensen, Marstrand AS
 • Terje Dalheim, Cowi AS
 • Jonas Holme, SINTEF Community
 • Ranka Eric Kvarving, Håndverkerforeningen i Trondheim
 • Audun Otterstad, EBA Trøndelag
 • Katja Samara, Næringslivsringen (NTNU)
 • Tor-Erik Sivertsen, Brødrene Dahl AS
 • Marit Sollien, Skanska Norge AS
 • Line Snøfugl Storvik, Advansia AS
 • Vikas Thakur, NTNU, Bygg og miljøteknikk
 • Inge Martin Utgaard, Utgaard AS

 

Kontaktperson hos NiT er Torstein Langeland