Meny
 
 

Bærekraftige anskaffelser for de vanlige byggeprosjektene

Prosjektet «Bærekraftige anskaffelser for de vanlige byggeprosjektene» skal bidra til en trygg overgang til bærekraftige anskaffelser for små og mellomstore bedrifter, gjennom de små og mellomstore bygge-, drifts- og vedlikeholdsprosjektene. 

 

Bli med på workshop og bidra i prosjektet 31.03.2023

Bli med på webinar om prosjektet 25.4.2023 - klikk her! 


 
Prosjektet er et samarbeid mellom Næringsforeningen i Trondheimsregionens Fagråd Bygg og Anlegg, Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, SINTEF, NTNU, Prosjekt Norge, RIF, EBA Trøndelag og Håndverkerforeningen i Trondheim. Se mer her:

Read about the project Sustainable Procurement for the normal building projects in English.
 

Siste status i prosjektet

Prosjektleder: Prosjektleder ble valgt i september, og det er Mads Solberg Eriksen fra Marstrand som har fått oppgaven. 
Anskaffelser: Hovedtema for utvalgte anskaffelser vil være ombygging. Her er litt mer info, med forbehold om endringer: 
Trondheim kommune har valgt ut et prosjekt knyttet til ombygning av kommunale boliger. Prosjektet er bevilget 50 mnok og skal bygge om enheter med få rom til større familieboliger. Kommunen vil gjennomføre flere anskaffelser i prosjektet, som passer godt da vi kan teste ut kriterier i flere av disse anskaffelsene.  
Trøndelag fylkeskommune vurderer flere ombyggingsprosjekter i skolebygg. Det gjenstår noe arbeid før prosjektene kan bekreftes helt. 

Litteraturstudie: NTNU og SINTEF er i gang med å innhente oversikt over eksisterende kunnskap knyttet til bærekraftige ombygging og rehabilitering av bygg. Hovedtema er sirkulær økonomi, og arbeidet vil være viktig for å kunne utarbeide bedre kriteriesett. 

Workshops: Målet er å samle verdikjedene knyttet til ombygging i en workshop, og gjennomføring er tentativt planlagt til februar/mars 2023. Detaljer for gjennomføring avklares på nyåret, og målet er å få til en åpen og inkluderende prosess. 


Mer om prosjektet 

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) står for 16% av totale klimagassutslipp og 25% av avfallet i Norge. Det betyr omkring 2,1 millioner tonn avfall fra nybygging, rehabilitering og riving, samt ytterligere nesten en million tonn fra anleggsaktivitet. Med dette er Norges største fastlandsnæring regnet som den næringen med størst potensial for økt sirkularitet i egen næring.

 
Modningen mot et mer bærekraftsorientert tankesett skjer nå raskt både hos bygg- og anleggsnæringen og innkjøpere i offentlig og privat sektor. Samtidig er det de store flaggskipprosjektene som får mest oppmerksomhet, mens i de små og mellomstore bygge-, drifts- og vedlikeholdsanskaffelsene er det fortsatt pris som i hovedsak gjelder ved valg av leverandør.

 
Når vi vet at små og mellomstore bedrifter i større grad leverer til de mindre prosjektene – og de representerer 99% av selskapene – så er det ingen overraskelse at bransjen som helhet opplever liten etterspørsel etter produkter og tjenester med klima- og miljøprofil. Innkjøperne er på sin side usikre på hvilke krav de kan stille til SMB-ene i anskaffelsene, noe som gjør at mange vegrer seg mot å introdusere miljø- og bærekraftkriterier. 
Prosjektet «Bærekraftige anskaffelser for de vanlige byggeprosjektene» skal bygge et tettere samarbeid over tid mellom leverandør og bestiller, hvor vi gjennom en rekke konkrete anskaffelser skal avdekke mulighetene og teste ut bærekraftkriterier.

  
Prosjektet er nå i fase 1 som har har følgende hovedaktiviteter: 

  • Velge 3-5 anskaffelser (verdi ca. 1-50 millioner), som blir «prøvekaniner» i prosjektet. Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune er først ut. 
  • Samle innkjøpere med hele verdikjeden for de aktuelle prosjektene, hvor de sammen skal finne de enkle tiltakene som kan ha mest effekt når det gjelder å redusere klimagassutslipp og avfall. Sirkulærøkonomi er prioritert tema. 
  • Tiltak omformes til «bærekraftkriterier» som skal testes ut i de valgte anskaffelsene, i samarbeid med NTNU og SINTEF.  
  • Måle hva som fungerte, eller ikke fungerte, og dele kunnskapen slik at framtidige anskaffelser kan utvikles videre.
  • Planlegge og finansiere neste fase av prosjektet. 

 
Prosjektorganisasjon

Prosjektet består av en styringsgruppe og arbeidsgruppe, i tillegg til at en ressursgruppe skal etableres. Her er en oversikt over hvem som sitter hvor i de etablerte gruppene: 
 
Styringsgruppens medlemmer: 
Torstein Langeland, NiT (styringsgruppeleder) 
Audun Otterstad, EBA Trøndelag og fagråd bygg og anlegg 
Rune Venås, Trøndelag fylkeskommune 
Ranka Eric Kvarving, Håndverkerforeningen i Trondheim og fagråd bygg og anlegg 
Mie Abelgaard, Trondheim kommune 
Vikas Thakur, NTNU og fagråd bygg og anlegg 
Michelle Wright, Norconsult og leder av fagråd bygg og anlegg 
 
Arbeidsgruppens medlemmer: 
Mads Solberg Eriksen (leder) 
Heather Louise Mason, Trøndelag fylkeskommune 
Vegard Knotten, SINTEF 
Petter Nerbye Grønbeck, Trondheim kommune 
Olav Torp, NTNU 
Torstein Langeland, NiT

 

Hvordan du kan engasjere deg

Første bud er å ta kontakt dersom prosjektet virker interessant, og så finner vi ut hvordan din bedrift best kan koble seg på. Alle kan bidra, og vi oppfordrer spesielt små og mellomstore utførende bedrifter til å ta kontakt. Er du byggherre i offentlig eller privat sektor så er det også mulig å følge prosjektet. Ta kontakt for mer informasjon. 


Her er noe av det du kan bidra med: 
Delta på workshops og gi innspill til konkrete tiltak for de utvalgte anskaffelsene. 
Sitter du på ekspertise innen sirkulærøkonomi, anskaffelser eller bygg og anlegg, og ønsker å bidra? Det planlegges en egen ressursgruppe, og det er mulig å melde interesse for å delta. 
Drive fram egne delprosjekter som kan hjelpe omstillingen. Vi setter nå i gang med fase 1 av en langsiktig satsing, og forventer at det kan forgreine seg i delprosjekter og løse utfordringer som i framtiden kan resultere i nye bærekraftskriterier. Har du allerede et prosjekt planlagt så er det fullt mulig å koble prosjektene sammen 
Bidra med kapital eller andre ressurser inn i framtidige faser av prosjektet (fase 1 er p.t. finansiert) 
 
Kontaktperson er styringsgruppeleder Torstein Langeland, som er bærekraftsansvarlig/næringsutvikler i Næringsforeningen i Trondheimsregionen. 
 


Henter møter...