Meny
 
 

Internasjonal aktivitet

Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) har betydelig internasjonal aktivitet, og har som mål å være sentral koordinator og pådriver i regionen for internasjonalt handelssamkvem.

Arbeidsoppgaver
NiTs konkrete oppgaver internasjonalt er å:

  • Ivareta handelskammertjenester (ATA-Carnet, Sertifisering av eksportdokumenter)
  • Bidra til internasjonal kompetanseheving i regionen gjennom temamøter, seminarer, faglige samlinger og annen aktivitet.
  • Skaffe medlemmene tilgang til nettverk som styrker eksportvirksomheten.
  • Søke internasjonale prosjekter hvor våre medlemmer kan delta.
  • Være medarrangør i Eksportens Dager.
  • Drifte Internasjonalt Forum.
  • Arrangere land-til-land møter: Handelskammeret er naturlig bindeledd når bedrifter søker bedrifter.
  • Formidle informasjon om regionens fortrinn (næringsliv, utdannings- og FoU-miljøer) ved besøk fra utenlandske ambassader.

 

Visjon

Vår visjon er at vi skal bidra offensivt til at regionens næringsliv får landets sterkeste vekst i internasjonalt handelssamkvem.

 

Internasjonalt samarbeid

  • Næringsforeningen deltar årlig i fellesmøter mellom de nordiske handelskamrene. Formålet er å lære av hverandre, knytte nyttige internasjonale kontakter, få innspill til nye aktiviteter og vurdere mulig samarbeid.
  • NiT deltar i og drifter samarbeidsforumet Internasjonalt Forum.
  • NiT samarbeider med Handelshøyskolen i Trondheim (HiST) om et Short Executive Management Program for bedrifter og organisasjoner som retter seg mot Kina - "Forretningspartner Kina".
  • NiT deltar i et samarbeidsprosjekt med Handelskammaren Mittsverige. Målet med arbeidet er å kartlegge bransjer og virksomheter med interesse og potensial for vekst og samarbeid mot nye internasjonale markeder.

 


Henter møter...