Meny
 
 

Handel

Det overordnede målet for fagråd Handel er å bidra til at handelsnæringen i Trondheim vokser mer enn landsgjennomsnittet

Fagrådets hovedoppgaver

 • Heve status for handelsnæringen, samt sørge for gode og like rammevilkår
 • Jobbe videre med varehandelsutdanning (bachelor)
 • Bedre dialogen med offentlige instanser og politikere i forbindelse med utbyggingsprosjekter som berører varehandelen
 • Samarbeide med fagråd Eiendom for å sikre en spennende handelsby
 • Drive proaktiv arbeid for å bedre tilgjengelighet til/fra Midtbyen

 

Medlemmer

 • Tine Aagaard, fagrådsleder BAG/Aagaard
 • Frank Angelvik, Jordbærpikene AS
 • Jomar Asbøll, Trondheim Torg AS
 • Gretha Bekken, Midtbyen Management
 • Ole Eidem, E.C.Dahls Eiendom AS
 • Trine Foosnæs, Sirkus Shopping AS
 • Torstein Lien Granli, Nardo Bil AS
 • Robert Klein, Kleins AS
 • Jørgen Sagmo, Retro AS
 • Randi Schjetne, IKEA

 

Kontaktperson hos NiT er Torstein Langeland


Henter møter...