Meny
 
 

Handel

Det overordnede målet for fagråd Handel er å bidra til at handelsnæringen i Trondheim vokser mer enn landsgjennomsnittet

Fagrådets hovedoppgaver

 • Heve status for handelsnæringen, samt sørge for gode og like rammevilkår
 • Jobbe videre med varehandelsutdanning (bachelor)
 • Bedre dialogen med offentlige instanser og politikere i forbindelse med utbyggingsprosjekter som berører varehandelen
 • Samarbeide med fagråd Eiendom for å sikre en spennende handelsby
 • Drive proaktiv arbeid for å bedre tilgjengelighet til/fra Midtbyen
 • Arbeide for bedre parkeringsmuligheter i Midtbyen

 

Medlemmer

 • Jørgen Sagmo, fagrådsleder, Retro AS
 • Martin Aagaard, Aagaard Engros AS
 • Frank Angelvik, Kremmerhuset AS
 • Harald Angen, Brando AS
 • Jomar Asbøll, Trondheim Torg AS
 • Therese Bjørstad Karlsen, Coop Midt-Norge SA
 • Finn Dybdalen, City Syd
 • Ole Eidem, E.C.Dahls Eiendom AS
 • Thor Arne Falkanger, Falkanger Sko AS
 • Trine Foosnæs, Sirkus Shopping AS
 • Robert Klein, Kleins AS
 • Kirsten Schultz, Midtbyen Management AS

 

Kontaktperson hos NiT er Torgeir Sølsnes

 

Årsmelding for fagrådet: Se siste Årsrapport for NiT


Henter møter...