Meny
 
 

Ansatte

Vår jobb er å tilrettelegge prosjekter og møteplasser for næringslivet generelt og våre medlemmer spesielt. Vi ønsker å gjøre det enkelt å ta kontakt med oss - innspill kan rettes direkte til hver enkelt av oss.

 

Berit Rian
Administrerende direktør

Dir. tlf: 950 31 885
E-post: berit@nitr.no

Aina Midthjell Reppe
Daglig leder NiT Midtre Gauldal

Dir. tlf 959 77 994
E-post: aina@nitr.no

Anne Grethe Smistad Lein
Salgs- og medlemsansvarlig

Dir.tlf. 920 48 970
E-post: annegrethe@nitr.no

Anne Kathrine Willumsen
Administrasjonssjef og leder internasjonale aktiviteter

Dir.tlf. 905 28 954
E-post: annekath@nitr.no

Anne Kristin Stene
Senior Advicer, ATA Carnet

Dir.tlf. 458 37 131
E-post: anne@nitr.no

Børge Beisvåg
Næringspolitisk leder

Dir tlf 906 69 739
E-post: borge@nitr.no

Christian Haugen
Næringutvikler

Dir.tlf. 482 39 948
E-post: christian@nitr.no

Eva Christin Wang
Resepsjon/kontor

Dir.tlf. 73 88 31 10
E-post: eva@nitr.no

Hans Petter Øien Kvam
Daglig leder NiT Melhus og NiT Skaun

Dir.tlf. 982 44 123
E-post: hanspetter@nitr.no

Kenneth Stoltz
Kommunikasjonsansvarlig

Dir.tlf. 986 66 596
E-post: kenneth@nitr.no

Kaare Hagerup
Daglig leder NiT Klæbu og NiT Malvik

Dir.tlf. 400 06 037
E-post: kaare@nitr.no

Torgeir Sølsnes
Markedssjef

Dir.tlf. 901 57 799
E-post: torgeir@nitr.no

Marius Johnsen
Møtekoordinator/kommunikasjonsmedarbeider

Dir.tlf. 450 44 514
E-post: marius@nitr.no

 

 

 


Henter møter...