Meny
 
 

Om Trondheim Opportunity

Trondheim Opportunity er et årlig mentorprogram for 20 mentorer og 20 menteer. Menteene er innvandrere med høy utdanning uten relevant jobb. Mentorer er ledere med nettverk og bransjekunnskap. Det er nødvendig for å styrke mulighetene for menteene kan få relevant jobb, samt å sikre tilgang til rett kompetanse for næringslivet og det offentlige, og bruke kulturelt mangfold til å skape vekst.


Foto: Kristoffer Wittrup

Trondheim Opportunity skal styrke mulighetene for innvandrere med høy utdanning til å få jobb og gjøre karriere. Målet er at programmet skal skape flere rollemodeller med innvandrerbakgrunn.

Deltakerne har høyere utdanning på bachelor-/masternivå eller fagbrev, behersker norsk muntlig godt, og har ambisjoner om å ta sentrale posisjoner i arbeidsliv og samfunn.

Gjennom dette skal vi sikre tilgang til rett kompetanse i fremtiden for arbeidslivet i regionen. Vi skal også tilføre næringslivet og det offentlige kompetanse på å bruke kulturelt mangfold til å skape positiv vekst.

Trondheim Opportunity er et ettårig mentor- og lederutviklingsprogram som arrangeres av Næringsforeningen i Trondheimsregionen i samarbeid med Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og NAV Trøndelag. 

Det tas opp 20 menteer og 20 mentorer til hvert årskull.

Har du spørsmål om programmet, ta kontakt med prosjektleder Eileen Brandsegg; eileen@nitr.no


Programåret 22/23:

Søknadskjema mentee

Søknadsskjema mentor

Søknadsfrist er 13. juni


Henter møter...