Om Trondheim Opportunity

Trondheim Opportunity er et ettårig mentorprogram for 20 mentorer og 20 menteer.

Menteene er innvandrere med høy utdanning som ønsker kobb i tråd med kvalifikasjoner og ambisjoner.

Mentorene er ledere med nettverk og bransjekunnskap. Målet med programmet er å styrke mulighetene for menteene til å få relevant jobb, samt sikre tilgang til rett kompetanse for næringslivet og det offentlige, og bruke kulturelt mangfold til å skape lønnsom vekst.


Foto: NiT

Trondheim Opportunity skal styrke mulighetene for innvandrere med høy utdanning til å få jobb og gjøre karriere. Målet er at programmet skal skape flere rollemodeller med innvandrerbakgrunn.

Deltakerne har høyere utdanning på bachelor-/masternivå eller fagbrev, behersker norsk muntlig godt, og har ambisjoner om å ta sentrale posisjoner i arbeidsliv og samfunn.

Gjennom dette skal vi sikre tilgang til rett kompetanse i fremtiden for arbeidslivet i regionen. Vi skal også tilføre næringslivet og det offentlige kompetanse på å bruke kulturelt mangfold til å skape positiv vekst.

Trondheim Opportunity er et ettårig mentor- og lederutviklingsprogram som arrangeres av Næringsforeningen i Trondheimsregionen i samarbeid med Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og NAV Trøndelag. 

Det tas opp 20 menteer og 20 mentorer til hvert årskull.

Søknadsskjema for årskull tre av Trondheim Opportunity: 

Invitasjon/søknad om å bli mentee: https://www.nitr.no/no/Moter/78a93d3a-f2b1-2834-f565-6436399c5c83

Invitasjon/søknad om å bli mentor: https://www.nitr.no/no/Moter/5187a223-ee87-c523-401b-643643c26969

 

Har du spørsmål om programmet, ta kontakt med prosjektleder Eileen Brandsegg; eileen@nitr.no