Meny
 
 

Havbruk

Fagråd Havbruk skal bidra til synliggjøring av regionen som et viktig havbrukssentrum, samt bidra til økt kunnskap om den marine næring

Fagrådets hovedoppgaver

 • Bidra til økt kunnskap om den marine næring
 • Øke konkurranseevnen til marin næring gjennom å rette fokus på Trøndelagsregionens fortrinn geografisk og kompetansemessig
 • Skape arenaer for næringsaktører og andre med fokus på mulighetene i næringen
 • Sette dagsorden for aktuelle næringspolitiske saker
 • Samarbeide med foreningen NCE Aquatech Cluster

 

Medlemmer

 • Eskil Forås, AquaOptima AS
 • Tony Haugen, Kongsberg Seatex AS
 • Kristian Henriksen, NCE Aquatech Cluster
 • Trond A. Henriksen, Atea AS
 • Sven J. Kolstø, OptoScale AS
 • Alexandra Neyts, NTNU Marin Teknikk
 • Marit Rolseth, Tommen Gram AS
 • Per Johan Røttereng, INAQ AS
 • Leif Magne Sunde, SINTEF Ocean

 

Tilsluttet medlem

 • Sigurd Bjørgo, Trøndelag fylkeskommune

 

Kontaktperson hos NiT er Anne Kathrine Willumsen

 

Årsmelding for fagrådet: Se siste Årsrapport for NiT


Henter møter...