Meny
 
 

Infrastruktur og samferdsel

Fagrådet arbeider for å redusere logistikk- og transportkostnadene for næringslivet

Fagrådets hovedoppgaver

 • Gi innspill til prioritering av samferdsels-og infrastrukturprosjekter for vei, bane, luftfart og sjøtransport
 • Samordning av prioriteringene med andre interessenter i regionen gjennom samarbeidet i Vegforum Trøndelag, Luftfartsforum Trøndelag og deltagelse i Jernbaneforum
 • Skape en felles arena for politikere, næringsliv og fagfolk
 • Arrangere konferanser, seminarer og møter som setter agenda
 • Bidra til at NiT har en offensiv holdning til utvikling av infrastruktur og samferdels-/transportløsninger for både person- og næringstransport
 • Fremskaffe fakta og analyser
 • Bidra til at næringslivet fremstår samlet overfor beslutningstakerne

 

Medlemmer

 • Gunnar Pedersen Lian, fagrådsleder, Rema Distribusjon AS
 • Kenneth Bratt, Vy Buss
 • Leif Jarle Christensen, Norges Lastebileierforbund Trøndelag
 • Niklaus Haugrønning, Nik Haugrønnig AS
 • Arild Hoff, Egil Ulvan Rederi AS
 • Knut Thomas Kuslid, Trondheim Havn
 • Hilde Lyng, SJ Norge AS
 • Roar Norvik, SINTEF Community
 • Marit Helene Stigen, Avinor AS

 

Kontaktperson hos NiT er Børge Beisvåg


Henter møter...