Meny
 
 

Høringsuttalelser

Her finner du høringsuttalelser fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

2019

2. februar 2019 Faglig lokalisering NTNU

31. januar 2019 Endring i barnehageloven opplæringsloven og friskoleloven

16. januar 2019 Miljøpakken årsbudsjett 2019

9. januar 2019 Innspill grunnrenteskatt havbruksnæring

3. januar 2019 Innspill justering prøveprosjekt OT gt 

2018

14. desember 2018 Innspill planprogram OT gt

14. desember 2018 Innspill planprogram for Kongens gate

14. desember 2018 Innspill planprogram for fornying av Innherredsveien

14. desember 2018 Innspill kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane Leangen Hommelvik

9. november 2018 Innspill kortsiktig gatebruksplan Midtbyen 

4. oktober 2018 Innspill endringer parkering Midtbyen

16. september 2018 Høringsinnspill arealplan Malvik

15. september 2018 Innspill Løyvepolitikk kommersielle bussruter

14. september 2018 Innspill Områderegulering Vikhammer sentrum

3. september 2018 Arealkonsepter NTNU

1. september 2018 Innspill Planprogram Sluppen

1. september 2018 Innspill Boligpolitisk plan 

31. august 2018 Innspill Trøndelagsplanen

8. august 2018 Innspill justert konklusjon Strategi for næringsarealutvikling

6. august 2018 tredje gangs høring kommunedelplan Langøra

27. juni 2018 Innspill delstrategi veg Trøndelagfylke

22. juni 2018 Innspill Jernbanedirektoratets handlingsprogram 2018 - 2029

19. juni 2018 Innspill skolekapasitet

13. juni 2018 Innspill tiltak Midtbyen, endelig versjon 

11. mai 2018 Innspill øvingssenter Statnett

9. mai 2018 Innspill regionreformen

4. mai 2018 Planprogram campus NTNU

27. april 2018 Innspill prøveprosjekt OT gt

4. april 2018 Strategi for næringsarealutvikling

10. februar 2018 Høring prosessplan Gatebruksplan Midtbyen 

10. februar 2018 Høring prosessplan Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi

10. februar 2018 Høring forslag planprogram områdeplan nordøstre kvadrant i Midtbyen

5. februar 2018 Miljøpakken årsbudsjett 2018

16. januar 2018 Høring prosessplan for byutviklingstrategi

13. januar 2018 Høring planprogram tematisk kommunedelplan lokale sentrum og knutepunkter.


2016

27. Januar 2016 Høring Miljøpakkens handlingsprogram 16 - 19

19. Januar 2016 Ekstra kommentar NTNU fakultetstruktur

13. Januar 2016 Høring NTNU fakultetstruktur

8. Januar 2016 Høring FV 704 reguleringsplan


2015

29. Desember 2015 Høringsuttalelse regelverk alkohol serveringslov

22. Desember 2015 Høring Langøra Sør

15. Desember 2015 Høring regional planstrategi for Trøndelag

3. November 2015 Høringsuttalelse båndlegging FV 704

15. September 2015 Innspill faglig organisering NTNU

31. August 2015 Høringsuttalelse fra NiT vedr.områderegulering Tempe Valøya Sluppen

26. Juni 2015 Innspill faglig fusjonsplattform NTNU

26. Juni 2015 Høringsuttalelse Endringer helligdagsloven

30. Mai 2015 Høringsuttalelse Kommuneplanmelding om byutvikling

7. April 2015 Skatt høring Trøndelag

13. Mars 2015 Høringsuttalelse Kommunedelplan Nyhavna

6. Mars 2015 Høringsuttalelse Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen

30. Januar 2015 Høringsuttalelse FV704

29. Januar 2015 Høringsuttalelse Elgeseter gt

26. Januar 2015 Høringsuttalelse Miljøpakken Handlingsprogram 2015-18


2014

15. Desember 2014 IKAP 2

31. Oktober 2014 Nordens beste studieby

24. Oktober 2014 Høringsuttalelse arealplan Skaun og områdeplaner Børsa og Buvika

8. Oktober 2014 Høringsuttalelse Gategrunnsleie utservering

15. September 2014 Høringsuttalelse Plan og utredningsprogram Fremo

21. August 2014 Høringsuttalelse SNP Ørland kommune

21. August 2014 Høringsuttalelse Arbeidsprogram Kommuneplanmelding for byutvikling

25. Juni 2014 Innspill konsekvensutredning P-hus Torvet

25. Juni 2014 Høringsuttalelse sentrumsplan Hommelvik

18. Juni 2014 Høringsuttalelse Trondheim Stasjonssenter

10. Juni 2014 Høringsuttalelse Endring gebyrsatser deponier

13. Mai 2014 Høringsinnspill HiST 2020

8. Mai 2014 Høringsuttalelse Nye Torvet P-hus

31. Mars 2014 NiTs høringsuttalelse vedr. NTNUs visjonsrapport

31. Mars 2014 Høringsuttalelse fra NiT vedr.områderegulering Tempe Valøya Sluppen

28. Mars 2014 Høringsuttalelse kommunedelplan Støren

28. Februar 2014 Høringsuttalelse vedr. gjennomgang av parkeringspolitikk


Henter møter...