Meny
 
 

Fagråd Mat og drikke

Formålet med Fagråd Mat og drikke er å styrke Trøndelag som Norges Fremste region for mat og drikke. Det er videre en viktig oppgave å påvirke politiske beslutningstagere til å arbeide for å fremme fagrådets målsetninger, samt å være en viktig møteplass for blå og grønn sektor. Lokal mat og drikke (og produksjon av samme) er tema som som hele regionen kan samle seg om.

Viktige saker/oppgaver for fagrådet

 • Profilering og markedsføring (herunder utarbeide et felles faktagrunnlag for næringen i Trøndelag - hvilke verdier og arbeidsplasser snakker vi om ect.
 • Rekruttering til bransjen (behov for fagkompetanse i næringen langs hele verdikjeden fra produksjon til forbruker og servering)
 • Skape en attraktiv møteplass med interessante seminarer
 • Øke samspill ifht. FoU og innovasjon for matproduksjon: innovasjon for å mette et økende verdensmarked
 • Næringspolitiske saker som er viktig for bransjen

Fagrådet består av:

 • Aslaug Rustad, fagrådsleder, OI! Trøndersk Mat og Drikke AS
 • Marit Aursand, SINTEF Ocean AS
 • Sondre Halseth, Nortura Malvik
 • Øyvind Andrè Haram, Sjømat Norge
 • Anita Holthe, Grilstad AS
 • Inge Johnsen, Lian Restaurant
 • Paul Kregnes, Nidar/Orkla Confectionery & Snacks Norge AS
 • Lars Lian, Jordbærpikene
 • Kristin Meyer, TINE Tunga
 • Finn Olufsen, Rignes EC Dahls Bryggeri
 • Gisle Ranum, Norsk Kylling AS
 • Thomas Sjue, Austmann Bryggeri AS
 • Pål Georg Storø, SalMar ASA

Tilsluttet Medlem

 • Gleny Foslie, Trøndelag fylkeskommune

Kontaktperson hos NiT er Berit Rian


Henter møter...