Meny
 
 

INN – International Network of Norway - Expat Mid-Norway

Næringsforeningen i Trondheimsregionen tilbyr, via Expat Mid-Norway, bedrifter i Trondheimsregionen diverse tjenester ved rekruttering av utenlandsk, så vel som tilflyttende innenlandsk arbeidskraft. Målet er å avlaste bedriftenes arbeid, og å få disse medarbeiderne til å trives i Trondheimsregionen. Det er et stort behov for å rekruttere kvalifisert arbeidskraft til regionen.

Expat Mid-Norway, som del av INN, bygger på tilsvarende sentre i andre norske byer, i regi av ulike næringsforeninger. Det betyr at alle INN-sentre tilbyr tilnærmet like tjenester, som kan være av stor verdi for nasjonale og regionale bedrifter, med tanke på nettverk og utveksling av erfaringer.

Expat Mid-Norway tilbyr et bredt utvalg av tjenester til bedrifter som er lokalisert i Trondheimsregionen. Det varierer fra assistanse ved ankomst, boligsøk og immigrasjon til administrative forhold og mye mer.

Kjerneservicen til Expat Mid-Norway inkluderer også arrangement og seminarer rettet mot å tilby nykommerne verdifull informasjon, et sosialt nettverk og de nødvendige verktøyene for en god start i deres integrasjonsprosess. Møtene er både sosiale og funksjonelle, og gir et godt grunnlag for tilflytterne å trives i sitt nye miljø.

For ytterligere informasjon vedrørende detaljerte tjenester og aktiviteter, se www.expatmidnorway.com.


Henter møter...