Meny
 
 

Bærekraftsforum

Nettverket for deg som jobber med bærekraftig omstilling i egen bedrift

Meld deg inn i nettverket 

Etter stor etterspørsel fra næringslivet har NiT etablert et nettverk for deg som jobber med bærekraftig omstilling i egen bedrift. Om du er daglig leder, bærekraftsansvarlig/-direktør/-leder eller rådgiver så vil Bærekraftsforum gi deg:

 • Nettverk: Mange sitter alene med bærekraftsansvar i egen organisasjon og mangler sparrepartnere. I Bærekraftsforum får du møte likesinnede og eksperter både gjennom jevnlige arrangement og via nettverkets Facebook-gruppe.
 • Kompetanse: Hold deg oppdatert på den nyeste kunnskapen fra bærekraftsfeltet, og diskuter med likesinnede.
 • Personlig utvikling: Utvikle deg selv og din evne til å bidra til bærekraftig omstilling, samtidig som du bidrar til andres personlige utvikling.

Bærekraftsforum er et medlemsdrevet initiativ og har sitt eget styre som sammen med nettverket planlegger og gjennomfører aktiviteter i løpet av året.

Søknad om styreplass hadde søknadsfrist 9. juni. Det kom inn 31 søknader og arbeidsgruppen jobber med å avklare hvem som blir nettverkets første styre. Kunne du tenkt deg styreplass men ikke fikk søkt, så kommer det nye muligheter ved neste rullering av styret.

Meld deg inn i nettverket

 

Årlig kontingent:

Medlemmer: 950,- (500,- for resten av 2024)
Ikke-medlemmer: 2.900,- (2000,- for resten av 2024)
Kontingenten er per deltaker og faktureres bedriften der du jobber.

 

Hvordan blir det å være medlem i nettverket?

Som medlem av Bærekraftsforum får du tilgang på aktivitetene som er for forumets medlemmer. Alle aktiviteter er i utgangspunktet selvfinansiert, som betyr at noen aktiviteter vil være gratis mens andre, der det f.eks. serveres mat eller lokale må leies, vil koste litt for å dekke inn de direkte kostnadene.

Det vil være det medlemsdrevne styret som bestemmer aktivitetene sammen med medlemmene. Vi har allerede hatt et fantastisk kick-off med 150 bærekraftsambassadører, der deltakerne fikk bli kjent, hjelpe hverandre med konkrete problemstillinger og gi innspill til nettverkets innhold. Og jo flere som melder seg inn, jo mer kraft vil vi få bak nettverket.

 

 

Styret vil ta utgangspunkt i innspillene som kom fra kick-off, som bl.a. dreide seg om følgende:

 • Flesteparten ønsker å møtes 3-4 ganger per år, mens en god del også ønsker å møtes flere ganger.
 • De mest vanlige motivasjonen for å delta er:
  • Faglig erfaringsdeling, og gjerne med helt konkrete problemstillinger.
  • Kombinere faglig med sosialt, relasjonsbygging, nettverk.
  • Trygge rammer der det går an å snakke om vanskelige tema
  • Inspirasjon og bygge opp egen og andres idébank
  • Fokus på sosial bærekraft i tillegg til grønn omstilling
 • Mange ønsker å møtes både fysisk og digitalt, og det kom forslag på ulike formater som bedriftsbesøk, webinar, mentorordning, faglig/sosiale kveldsarrangement, arbeidsgrupper, konferanser, nerdemøter, hackathon, speed dating, m.v.
   

Det kom også en lang rekke innspill til faglige tema som kan tas opp i nettverket Ordskyen viser resultatet.

 

 

Meld deg inn i nettverket

 


Henter møter...