Meny
 
 

Sertifisering av eksportdokumenter

Har du eller din organisasjon aktiviteter i utlandet? NiT kan gi bistand i forbindelse med stempling, sertifikasjon og andre formelle prosedyrer.

Stempler er viktig for at eksportdokumentene skal bli godkjent i importlandet. Andre dokumenter, som agentavtaler, firmaattester og forskjellige former for erklæringer, kan kreves sertifisert av et handelskammer. Opplysninger om dette finnes også i Innovasjon Norges "Eksporthåndboken" online på http://www.innovasjonnorge.no/eksporthandboken/

Fremgangsmåte
Du kan møte opp i våre lokaler personlig eller sende dokumenter med bud, post eller pr. e-post. Dokumenter som sendes til oss må på forhånd signeres av en person med signaturrett for firmaet.

Legg ved firmaattest (http://www.brreg.no/) hvis du er ny kunde, så går saksbehandling raskere.

For nærmere opplysninger om sertifiseringsbestemmelser i de enkelte land, kontakt NiTs handelskammerfunksjon på telefon 73 88 31 10 eller e-post til Anne Stene.

De vanligste dokumentene å få sertifisert hos et handelskammer er:

  • Opprinnelsesbevis /Certificate of Origin (L501)
  • Faktura/proformafaktura
  • Kontrakter, agentavtaler og erklæringer
  • Helsesertifikater på fisk
  • Visumsøknader til Saudi-Arabia


Priser på sertifisering av eksportdokumenter, gjeldende fra 01.01.2018:

Original – medlemmer
Pris: kr. 640,- (eks. mva.) pr. stempel

Original – ikke-medlemmer
Pris: kr. 940,- (eks. mva.) pr. stempel

Kopi – medlemmer
Pris: kr. 285,- (eks. mva.) pr. stempel

Kopi – ikke-medlemmer
Pris: kr. 360,- (eks. mva.) pr. stempel

Ved legalisering av proforma faktura betales kr. 680,- uansett antall eksemplarer (kr. 580 for medlemmer).


Henter møter...