Meny
 
 

NiT Melhus

Lokalstyret skal være et talerør og pådriver for næringsdrivende i Melhus Kommune overfor offentlig virksomhet og som opinionsdanner

Lokalstyrets hovedoppgaver

 • Jobbe for å bedre rammevilkårene for næringsdrivende i Melhus kommune
 • Synliggjøre Melhus som en attraktiv næringskommune
 • Sikre områder for næringsareal
 • Skape engasjement og aktivitet for næringslivet i kommunen
 • Skape positive holdninger til næringslivet i kommunen
 • Bidra til god sentrumsutvikling på alle tettsteder, spesielt i Melhus
 • Være en inspirerende møteplass for næringslivet 

 

Medlemmer

 • Dag Runar Båtvik, leder lokalstyret, Norgeshus AS
 • Jomar Grøtan, Consto Trøndelag AS
 • Svein Idar Kjelsberg, Kjelsberg Transport AS
 • Morten Nikolaisen, XL-Bygg Midttømme
 • Ragnar Torland, Melhusbanken

 

Kontaktperson hos NiT er Karen Gunnes

 

Årsmelding for fagrådet: Se siste Årsrapport for NiT


Henter møter...